Hoàn thuế điện tử giúp giảm được nhiều thời gian so với việc đề nghị hoàn trực tiếp

Hoàn thuế điện tử giúp giảm được nhiều thời gian so với việc đề nghị hoàn trực tiếp

Triển khai hoàn thuế điện tử, ngành Thuế đã giúp giảm được nhiều thời gian so với việc đề nghị hoàn trực tiếp, doanh nghiệp (DN) không phải mất nhiều thời gian để đi lại nộp, gửi, nhận hồ sơ, thông báo quyết định… Đặc biệt, việc này rất hữu ích cho các DN nhỏ và siêu nhỏ với quy mô lao động gián tiếp có ít người.

Phát huy tối đa hình thức hoàn thuế điện tử

Tổng cục Thuế cho biết, hoàn thuế điện tử là hình thức hoàn thuế mà DN chỉ cần gửi hồ sơ tài liệu hoàn thuế, nhận các thông tin phản hồi từ phía cơ quan quản lý thuế, thậm chí cả tiền hoàn thuế cũng trên hệ thống thông tin điện tử nên ngoài việc tiết kiệm thời gian, giảm được các chi phí cho việc in ấn tài liệu hồ sơ thì còn hạn chế sự tiếp xúc trực tiếp giữa DN với cán bộ thuế.

Đây là bước tiến mới phù hợp quy luật và tiến trình hội nhập của Việt Nam, phù hợp với năng lực, trình độ công nghệ thông tin đang phát triển của đất nước. Ngoài ra, hoàn thuế điện tử còn tạo sự minh bạch cho cả DN và cơ quan quản lý thuế, góp phần giảm thiểu các tiêu cực phát sinh.

Hiện nay, người nộp thuế (NNT) có thể đăng ký hoàn thuế điện tử trên hệ thống thuế điện tử eTax (http://thuedientu.gdt.gov.vn) của Tổng cục thuế. Chức năng hoàn thuế cho phép NNT đăng ký, lập, gửi đề nghị hoàn thuế đến cơ quan thuế và nhận các thông báo xử lý hồ sơ bằng phương thức điện tử.

Một là, tiết kiệm thời gian, công sức trong việc gửi đề nghị hoàn thuế, hồ sơ giải trình, tài liệu bổ sung trong quá trình giải quyết hoàn thuế GTGT so với gửi đề nghị hoàn trực tiếp hoặc qua đường bưu chính: NNT có hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT hoặc hồ sơ giải trình, tài liệu bổ sung trong quá trình giải quyết hoàn thuế GTGT có thể thực hiện lập và gửi qua Cổng TTĐT Tổng cục Thuế.

Hai là, tiết kiệm thời gian, công sức trong việc nhận các thông báo/quyết định của cơ quan thuế: Các thông báo/quyết định của cơ quan thuế trong quá trình giải quyết hoàn thuế GTGT được cơ quan thuế gửi đến NNT qua Cổng TTĐT Tổng cục Thuế giúp giảm bớt thời gian (so với gửi qua đường bưu chính) và công sức của NNT (NNT không cần đến cơ quan thuế nhận).

Ba là, công khai, minh bạch việc giải quyết hoàn thuế GTGT tại cơ quan thuế: Quá trình giải quyết hoàn thuế tại cơ quan thuế được cập nhật liên tục trên Cổng TTĐT Tổng cục Thuế giúp NNT biết tình trạng giải quyết hồ sơ hoàn thuế của mình.

Bốn là, giảm thiểu việc NNT phải tiếp xúc trực tiếp với cơ quan chức năng, qua đó nhằm giảm tiêu cực trong quá trình giải quyết hoàn thuế GTGT. Ngoài ra NNT còn được cung cấp dịch vụ lưu trữ và tra cứu hồ sơ hoàn thuế điện tử và hoàn toàn yên tâm khi sử dụng dịch vụ vì các hồ sơ này đều được bảo mật trên Cổng TTĐT Tổng cục Thuế.

NNT quan tâm đến dịch vụ hoàn thuế điện tử có thể truy cập và tìm hiểu các hướng dẫn được đăng tải tại chuyên mục “Hoàn thuế điện tử” trên Cổng TTĐT Tổng cục Thuế (www.gdt.gov.vn).

Gần 34 nghìn tỷ đồng tiền thuế GTGT đã được hoàn cho DN

Tính đến cuối tháng 4/2023, cơ quan thuế đã ban hành 5.015 quyết định hoàn thuế GTGT với tổng số tiền thuế hoàn là 33.905 tỷ đồng, bằng 18,2% so với dự toán hoàn thuế GTGT năm 2023 được Quốc hội thông qua.

Tính đến hết ngày 20/4/2023, cơ quan thuế đã ban hành 5.015 quyết định hoàn thuế GTGT với tổng số tiền thuế hoàn là 33.905 tỷ đồng, bằng 18,2% so với dự toán hoàn thuế GTGT năm 2023 đã được Quốc hội thông qua, bằng 87% so với cùng kỳ thực hiện.

Cụ thể, hoàn cho xuất khẩu là 4.531 quyết định với tổng số tiền được hoàn là 28.259 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 83,3% tổng số đã hoàn, bằng 83% so với cùng kỳ thực hiện; hoàn cho dự án đầu tư là 271 quyết định với tổng số tiền được hoàn là 5.523 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 16,4% tổng số đã hoàn, bằng 120% so với cùng kỳ thực hiện; hoàn cho trường hợp khác là 213 quyết định với tổng số tiền được hoàn là 123 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 0,4% tổng số đã hoàn, bằng 57% so với cùng kỳ năm 2022.

Về công tác hoàn thuế điện tử, tính từ ngày 1/1/2023 đến 20/4/2023, tổng số DN tham gia hoàn thuế điện tử là 3.855 trên tổng số 3.874 DN hoàn thuế đạt tỷ lệ 99%. Số hồ sơ tiếp nhận hoàn điện tử là 5.347 hồ sơ trên tổng số 5.369 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99%; tổng số hồ sơ hệ thống đã giải quyết hoàn điện tử là 4.787 hồ sơ với tổng số tiền đã giải quyết hoàn là hơn 33.551 tỷ đồng.

Tổng cục Thuế đánh giá, công tác quản lý hoàn thuế được thực hiện kịp thời, theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế về hoàn thuế, đã tạo điều kiện giúp DN quay vòng vốn nhanh, nâng cao hiệu quả trong việc sử dụng vố