Hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ kiểm tra nội bộ năm 2024

Hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ kiểm tra nội bộ năm 2024

Sáng ngày 18/3 tại cơ quan Tổng cục Thuế đã diễn ra Hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ kiểm tra nội bộ năm 2024 do Cục Kiểm tra nội bộ (KTNB) tổ chức. Cục trưởng Phạm Ngọc Lai dự và chỉ đạo hội nghị.

Theo Cục trưởng Phạm Ngọc Lai, Tổng cục Thuế đã xây dựng kế hoạch, nội dung đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với từng vị trí công tác. Việc tăng cường, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đổi với đội ngũ công chức là một nhiệm vụ thiết yếu để từ đó tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ cán bộ trong Cục KTNB nói riêng và trong toàn ngành Thuế nói chung để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công việc.

Với chương trình, nội dung tập huấn được được xây dựng sát thực tế với các kiến thức, kỹ năng nội dung liên quan đến các lĩnh vực công tác: Tổ chức cán bộ, pháp chế, thanh tra kiểm tra, chính sách thuế, quản lý rủi ro, công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, khai thác và sử dụng ứng dụng CNTT.

Mục tiêu của Cục KTNB sau khi kết thúc chương trình tập huấn là cung cấp cho công chức các kiến thức cần thiết và bổ sung, giúp công chức có thể nắm bắt những văn bản mới ban hành, chỉ đạo của Tổng cục Thuế trong công tác quản lý thuế, các sai phạm, vướng mắc trong quản lý thuế để có thể nâng cao năng lực và phục vụ tốt hơn trong công tác kiểm tra nội bộ, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.

“Với mục tiêu đó, tôi hy vọng các công chức tham gia buổi tập huấn sẽ có nhiều sự thảo luận cởi mở, xây dựng và hữu ích. Kết quả của Chương trình tập huẩn kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ năm 2024 cho công chức Cục KTNB sẽ tạo ra sự chuyển biến giúp công chức Cục KTNB có kiến thức nghiệp vụ đi vào thực chất hơn, phục vụ thiết thực cho sự phát triển của Cục KTNB nói riêng và toàn ngành Thuế nói chung.” – Cục trưởng Phạm Ngọc Lai nhấn mạnh