Hơn 97% số thu thuế tại Hải quan Hải Phòng thực hiện bằng điện tử

Hơn 97% số thu thuế tại Hải quan Hải Phòng thực hiện bằng điện tử

Số lượng nộp thuế bằng phương thức điện tử tại Cục Hải quan Hải Phòng được giao dịch qua 30 ngân hàng thương mại.

Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Hải quan Hải Phòng. Nguồn: PV.

Theo Cục Hải quan Hải Phòng, tính hết tháng 4/2017, toàn Cục có 116.666 giao dịch nộp thuế bằng phương thức điện tử qua ngân hàng thương mại. Tổng số giao dịch được thực hiện ở 30 ngân hàng thương mại, với tổng số tiền thuế giao dịch chiếm 97,24% tổng số thu thuế của đơn vị.

Đại diện Cục Hải quan Hải Phòng đánh giá, công tác nộp thuế bằng phương thức điện tử qua ngân hàng thương mại giúp doanh nghiệp đơn giản hóa về trình tự thủ tục. Đó là, doanh nghiệp chỉ phải lập 1 liên bảng kê nộp thuế, thông tin kê khai tối thiểu; được lựa chọn dịch vụ thanh toán thuế hiện đại, đa dạng do ngân hàng cung cấp như qua ATM, Internetbanking, Mobilebanking.

Mặt khác, những vướng mắc phát sinh cũng được cơ quan Hải quan kịp thời tiếp nhận, xử lý, không làm ảnh hưởng lớn đến thời gian thông quan của doanh nghiệp.

Đối với cơ quan quản lý (Hải quan, Kho bạc), phương thức thanh toán này cũng giúp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giảm chi phí in ấn chứng từ và góp phần thực hiện chủ trương đơn giản hóa thủ tục hành chính…

Liên quan đến thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách tại Cục Hải quan Hải Phòng, theo thông tin mới nhất từ Tổng cục Hải quan, tính đến ngày 17/5, Cục Hải quan Hải Phòng thu ngân sách được 19.519 tỷ đồng, đạt 33,08% chỉ tiêu dự toán (chỉ tiêu 59.000 tỷ đồng), chiếm gần 19% tổng thu của toàn Ngành trong cùng thời điểm.

Theo baohaiquan.vn