Hướng dẫn mới về hoàn thuế giá trị gia tăng

Hướng dẫn mới về hoàn thuế giá trị gia tăng

Tổng cục Thuế vừa có công văn gửi cục thuế các địa phương hướng dẫn về việc xử lý hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) trên hệ thống ứng dụng Quản lý thuế tập trung (TMS), đặc biệt là hồ sơ đề nghị hoàn thuế có nhiều quyết định hoàn.

Các cục thuế tập huấn hoàn thuế điện tử.

Theo đó, trong quá trình giải quyết hồ sơ hoàn thuế của người nộp thuế, cơ quan thuế xác định số thuế đủ điều kiện được hoàn một phần và một phần chưa đủ điều kiện hoàn cần thanh tra, kiểm tra hoặc chờ kết quả xác minh làm rõ thì:

Cơ quan thuế thực hiện giải quyết hoàn ngay đối với số thuế đã đủ điều kiện hoàn và cập nhật đầy đủ vào ứng dụng TMS theo quy định. Số thuế chưa đủ điều kiện hoàn, cần thanh tra, kiểm tra hoặc chờ kết quả xác minh, hướng dẫn về chính sách sẽ được lưu tại cột “Số hoàn cần xem xét” tại chức năng 6.2 – Nhập hồ sơ đề nghị/ đề xuất hoàn thuế trên ứng dụng TMS.

Đối với số thuế còn lại, sau khi có kết quả thanh tra, kiểm tra hoặc kết quả xác minh nếu đủ điều kiện hoàn, cơ quan thuế không yêu cầu người nộp thuế gửi lại hồ sơ đề nghị hoàn mà tự tạo hồ sơ đề nghị hoàn, cập nhật thông tin số hồ sơ gốc của người nộp thuế trên phân hệ QHS; hệ thống hỗ trợ hiển thị thông tin đề nghị hoàn của hồ sơ gốc với số tiền đề nghị hoàn là số tiền đã lưu tại cột “Số hoàn cần xem xét”. Cơ quan thuế tiếp tục thực hiện xử lý hoàn thuế vào ứng dụng TMS theo quy định.

Đối với trường hợp một quyết định hoàn thuế nhưng chi hoàn cho người nộp thuế theo nhiều lệnh hoàn thuế, Tổng cục Thuế đề nghị các cục thuế thực hiện lập và cập nhật vào hệ thống TMS từng lệnh hoàn để theo dõi việc chi hoàn thuế cho người nộp thuế theo quy định. Số tiền còn lại chưa chi sẽ được thể hiện tại cột “Số tiền thực hoàn còn lại” tại tab “Thông tin lệnh hoàn” của chức năng 6.2 – Nhập hồ sơ đề nghị/ để xuất hoàn thuế trên ứng dụng TMS.

Tổng số tiền trên các lệnh hoàn phải đảm bảo không lớn hơn số tiền trên quyết định hoàn.

Khánh Huyền
Thoibaotaichinh