Hướng dẫn sử dụng Dịch vụ Thuế điện tử (eTax)

Hướng dẫn sử dụng Dịch vụ Thuế điện tử (eTax)

Thực hiện kế hoạch triển khai mở rộng Dịch vụ Thuế điện tử (eTax), Tổng cục Thuế đã hoàn thiện các chức năng của hệ thống eTax thí điểm, đồng thời nâng cấp đáp ứng các thay đổi chính sách nghiệp vụ năm 2016 (tương đương với hệ thống khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử).

Từ tháng 12/2017 Tổng cục Thuế triển khai mở rộng hệ thống eTax cho toàn bộ các doanh nghiệp thuộc quản lý của Cục Thuế Bắc Ninh, Cục Thuế Phú Thọ và các Chi cục Thuế trực thuộc.

Để hỗ trợ NNT sử dụng hệ thống Dịch vụ Thuế điện tử (eTax), Tổng cục Thuế hướng dẫn NNT sử dụng Dịch vụ Thuế điện tử eTax (Tải hướng dẫn sử dụng tại Tài liệu đính kèm).

Tài liệu đính kèm :
Huong dan su dung Dich vu thue dien tu (eTax).docx (5.14 MB)