Hướng dẫn thí điểm khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử với ôtô, xe máy

Hướng dẫn thí điểm khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử với ôtô, xe máy

Người dân nộp lệ phí trước bạ tại Cục thuế tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 05/2018/TT-BTC hướng dẫn thí điểm về khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử với ôtô, xe máy, trao đổi dữ liệu điện tử thu nộp lệ phí trước bạ với ôtô, xe máy tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ôtô, xe máy nêu tại thông tư này không bao gồm rơmoóc hoặc sơmi rơmoóc được kéo bởi ôtô, các loại xe tương tự và vỏ, tổng thành khung, tổng thành máy của ôtô, xe máy được thay thế mà phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thông tư 05 của Bộ Tài chính được áp dụng với tổ chức, cá nhân khi thực hiện đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan đăng ký xe; tổ chức khai thay theo quy định của pháp luật (gọi chung là Người nộp lệ phí trước bạ); Cơ quan thuế (gồm Tổng cục Thuế, Cục Thuế và Chi cục Thuế); Cơ quan kho bạc nhà nước (gồm Kho bạc Nhà nước Trung ương; Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Kho bạc Nhà nước quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); Ngân hàng (gồm Hội sở chính và các chi nhánh của các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán đáp ứng trao đổi kỹ thuật và đã ký thỏa thuận hợp tác với Tổng cục Thuế về phối hợp thu Ngân sách nhà nước); và Cơ quan đăng ký xe có liên quan đến việc trao đổi thông tin dữ liệu điện tử về thu nộp lệ phí trước bạ.

Với việc khai lệ phí trước bạ, Thông tư 05 của Bộ Tài chính quy định, tổ chức, cá nhân thuộc quản lý của cơ quan thuế có ôtô, xe máy chưa qua sử dụng (không bao gồm ôtô, xe máy được thừa kế, quà tặng) gồm cả tổ chức khai thay theo quy định của pháp luật, thực hiện khai, nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Người nộp lệ phí trước bạ cần khai thông tin Số giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hoặc Số giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại và các thông tin tại Tờ khai lệ phí trước bạ mẫu số 2 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 140 ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ; Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế sẽ tự sinh mã hồ sơ khai lệ phí trước bạ.

Trường hợp khai lệ phí trước bạ tại cơ quan Thuế, người nộp lệ phí trước bạ thực hiện khai, nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ tại Chi cục Thuế nơi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng xe theo quy định tại Nghị định 140 của Chính phủ về lệ phí trước bạ và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Cơ quan Thuế tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và nhập đầy đủ thông tin khai vào hệ thống quản lý của Tổng cục Thuế. Hệ thống này sẽ tự sinh mã hồ sơ khai lệ phí trước bạ.

Cũng theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư 05, việc nộp lệ phí trước bạ được thực hiện bằng các cách nộp theo hình thức điện tử của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán hay qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế; nộp tại quầy giao dịch của cơ quan Kho bạc Nhà nước; nộp tại quầy giao dịch của ngân hàng (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản).

Bộ Tài chính giao Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông-Bộ Công an, Cục Đăng kiểm Việt Nam-Bộ Giao thông Vận tải và các đơn vị có liên quan để xử lý các phát sinh trong quá trình triển khai thí điểm; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu để thực hiện thu nộp, tra soát, điều chỉnh thông tin thu nộp lệ phí trước bạ.

Tổng cục Thuế sẽ có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo cơ quan Thuế, tổ chức, cá nhân khai thay thực hiện đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử để thực hiện khai lệ phí trước bạ điện tử đảm bảo an toàn, bảo mật theo quy định tại Thông tư 110 ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế và quy định của Luật Quản lý thuế; đồng thời tổng kết, báo cáo Bộ Tài chính và đề xuất phương án triển khai giai đoạn tiếp theo.

Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trừ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, có nhu cầu được áp dụng thí điểm theo hướng dẫn tại Thông tư 05, cần gửi văn bản về Bộ Tài chính để được hướng dẫn cụ thể.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/3/2018 đến hết ngày 31/12/2019./.

Thùy Dương
TTXVN