Israel thu thuế tài sản là nhà đất tính theo diện tích

Israel thu thuế tài sản là nhà đất tính theo diện tích

Khác với nhiều quốc gia, mức thu thuế tài sản là nhà đất hàng năm ở Isarel được thu dựa trên diện tích, vị trí.

Ở Isarel, thuế tài sản là một khoản thu hàng năm do chính quyền địa phương thu và đánh vào chủ sở hữu tài sản hoặc người thuê tài sản. Nguồn thu từ thuế tài sản có vai trò quan trọng trong tổng thu ngân sách địa phương (NSĐP) ở Israel (trung bình 38% ngân sách các thành phố, 23,1% ngân sách nông thôn, 32% ngân sách vùng).

Tiêu chí để xác định mức thuế suất thuế tài sản là diện tích đất, mục đích sử dụng đất (đất ở, đất thương mại, đất văn phòng, đất dùng cho sản xuất công nghiệp…), vị trí đất.

Do đó, mức thuế suất thuế tài sản rất khác nhau giữa các địa phương. Theo số liệu năm 2013, mức thuế suất thuế tài sản đối với đất ở ở Jerusalem là cao nhất (66,5 NIS/m2), tiếp đó là Givatayim và Haifa (58,1 NIS/m2), Ramat Gan (56 NIS/m2), Holon (54,6 NIS/m2), Tel Aviv xếp thứ 22 với mức 42,1 NIS/m2.

Đối với đất thương mại, cao nhất là Jerusalem (298,5 NIS/m2), Kiryat Ono (274,3 NIS/m2), Ramat Gan (269,6 NIS/m2), Bat Yam (267,8 NIS/m2), Hezliya (258,1 NIS/m2). Như vậy, khác với nhiều quốc gia, mức thu thuế tài sản hàng năm ở Isarel được thu dựa trên diện tích của tài sản. Tham khảo kinh nghiệm quốc tế cho thấy phương thức thu thuế tài sản dựa theo diện tích thường ít thông dụng hơn so với phương thức thu theo giá trị tài sản.

Ở Isarel, các địa phương khác nhau sử dụng các phương thức khác nhau trong xác định diện tích chịu thuế tài sản. Có địa phương chỉ tính diện tích căn hộ thực tế, có địa phương còn tính thêm cả diện tích sử dụng chung như lối đi chung, khu đỗ xe chung, cầu thang chung…

Về thuế suất, mức thuế suất thu trên một mét vuông tài sản chịu thuế và cách thu cũng rất khác nhau, tùy theo quyết định của chính quyền địa phương. Ví dụ ở Jerusalem, đối với nhà có diện tích dưới 120m2 chịu một mức thuế suất và trên 120 m2 chịu mức thuế suất khác và các loại nhà khác nhau chịu các mức thuế suất khác nhau.

Nhiều địa phương cũng áp dụng quy định về giảm thuế đối với một số nhóm đối tượng, ví dụ như người cao tuổi, người có vấn đề về sức khỏe hoặc cần sự trợ giúp đặc biệt./

Bùi Tư
Thoibaotaichinh