Kết quả triển khai thí điểm Hoàn thuế điện tử

Kết quả triển khai thí điểm Hoàn thuế điện tử

Nhằm đơn giản thủ tục hoàn thuế đối với người nộp thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế chấp hành tốt pháp luật thuế đồng thời công khai minh bạch việc giải quyết hoàn thuế, năm 2016, ngành thuế có kế hoạch triển khai thí điểm tại 13 tỉnh, thành phố. Đây là những tỉnh, thành phố có số lượng hoàn thuế lớn và là địa bàn đi đầu trong công tác cải cách thủ tục hành chính trong cả nước.

Theo kết quả báo cáo của các Cục Thuế về cơ bản các Cục Thuế đã thực hiện các công việc liên quan đến công tác triển khai thí điểm hoàn thuế điện tử như: thành lập ban chỉ đạo, tổ triển khai, nhóm hỗ trợ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, lựa chọn NNT tham gia thí điểm, tổ chức tập huấn cho NNT và cán bộ thuế…

Trong giai đoạn thí điểm, các Cục Thuế đã lựa chọn 909 doanh nghiệp tham gia thí điểm dịch vụ Hoàn thuế điện tử, cụ thể: Cục Thuế Hà Nội lựa chọn 102 NNT, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai lựa chọn 100 NNT, Cục Thuế tỉnh Bình Dương lựa chọn 107 NNT, các Cục Thuế TP Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh, Bình Thuận, Khánh Hòa, Thái Nguyên, Kon Tum lựa chọn 50 NNT, Cục Thuế TP Cần Thơ lựa chọn 60 NNT, Cục Thuế TP Đà Nẵng lựa chọn 32 NNT, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc lựa chọn 20 NNT.

Để đảm bảo NNT tham gia thí điểm hoàn thuế điện tử thực hiện theo đúng quy trình, cơ quan thuế đã triển khai công tác tập huấn cho NNT và các cán bộ thuế. Bên cạnh đó, để việc triển khai thí điểm hoàn thuế điện tử đạt hiệu quả cao, cơ quan thuế đã phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài ngành tuyên truyền sâu rộng trên các chuyên trang, chuyên mục thuế và các báo, đài địa phương.

Mặc dù đã đạt được những kết quả khả quan, nhưng vẫn có những vướng mắc trong quá trình triển khai (như NNT gặp khó khăn trong việc gửi hồ sơ giải trình, bổ sung qua Cổng TTĐT Tổng cục Thuế do dung lượng hồ sơ lớn; dịch vụ hoàn thuế điện tử còn mới, NNT còn gặp vướng mắc trong quá trình thực hiện lập, gửi hồ sơ hoàn thuế điện tử …), tuy nhiên, cơ quan thuế đã có những nghiên cứu, rà soát và đưa ra các phương án giải quyết các vướng mắc phát sinh, hỗ trợ NNT kịp thời.

Với những nỗ lực của cơ quan thuế trong thời gian qua, việc triển khai thí điểm dịch vụ hoàn thuế điện tử đã đạt được những kết quả, cụ thể: tổng số hồ sơ tiếp nhận xử lý là 247 hồ sơ với tổng số tiền đề nghị hoàn là 1.925 tỷ đồng, đã giải quyết 145 hồ sơ với số tiền được hoàn là 886 tỷ đồng, đang giải quyết 109 hồ sơ.

Trên cơ sở kết quả triển khai thí điểm dịch vụ hoàn thuế điện tử tại 13 Cục Thuế địa phương, được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Tài chính, từ 1/5/2017, Tổng cục Thuế tiếp tục triển khai mở rộng trên phạm vi toàn quốc.

ĐTLan
TCT