Không trả lương có phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân không?

Không trả lương có phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân không?

Không trả lương có phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân không? Không phát sinh trả thu nhập có phải nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN không?

Là những câu hỏi mà rất nhiều bạn kế toán thắc mắc. Câu trả lời thực ra rất đơn giản. Người viết bài này sẽ không viết theo căn cứ pháp lý về thuế TNCN mà theo hướng bản chất sự việc.

Bản chất của khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với Doanh nghiệp

Là việc Doanh nghiệp tổng hợp lại thu nhập của người lao động trong cả một năm, cũng như các khoản được giảm trừ vào lương của họ, để tính xem từng cá nhân trong năm đã nộp thừa hay thiếu thuế TNCN. Từ đó thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước.

Như vậy, nếu Doanh nghiệp không trả lương hay bất kỳ khoản tiền nào mang tính chất tiền lương, tiền công cho các cá nhân (kể cả trong và ngoài Doanh nghiệp) thì Doanh nghiệp lấy số liệu đâu mà khai quyết toán. Nên sẽ không phải nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Ngược lại, nếu Doanh nghiệp có chi trả thu nhập (mang tính chất tiền lương, tiền công) cho cá nhân (kể cả trong và ngoài Doanh nghiệp) thì DN phải khai quyết toán thuế TNCN, tức là nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN. Doanh nghiệp cũng sẽ quyết toán thay thuế TNCN cho người lao động đối với những lao động đủ điều kiện ủy quyền quyết toán thay.

  • Xem >> Các trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Không trả lương có phải quyết toán thuế TNCN

Có nhiều kế toán đang hiểu chưa hoàn toàn đúng về việc không trả lương có phải quyết toán thuế TNCN?

+ Có nhiều kế toán cho rằng, nếu không phát sinh bên NỢ tài khoản 334 – phải trả người lao động. Thì không phải nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN:

  • Quan điểm này chỉ đúng khi tất cả các khoản thu nhập có tính chất tiền lương, tiền công đều đi qua TK 334.
  • Nó sẽ sai với những khoản thu nhập mà kế toán có trả cho cá nhân (thường là ngoài doanh nghiệp) mà không đi qua TK 334 (ví dụ: có những khoản chi dịch vụ mang tính chất tiền công cho cá nhân không phải nhân viên công ty, kế toán chi thẳng luôn: Nợ TK chi phí/Có TK 111, 112, mà không đi qua TK 334). Lời khuyên: Nên đi qua TK 334, bạn có thể tạo tài khoản chi tiết để theo dõi riêng thu nhập khi trả cho đối tượng trong và ngoài Doanh nghiệp.

+ Cũng có kế toán cho rằng cứ phát sinh bên CÓ TK 334 là phải nộp tờ khai quyết toán.

Điều này lại ngược với bản chất nêu trên. Vì bên Có TK 334 là số chưa trả người lao động. Vậy chưa trả thì sao mà khai quyết toán được.

Trên đây là một vài bàn luận về việc không trả lương có phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân, có phải nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN? Hy vọng bạn đã hiểu được bản chất vấn đề. Chúc bạn thành công nhé