[KITA] “Thực trạng và triển vọng ngành bán lẻ Việt Nam”

[KITA] “Thực trạng và triển vọng ngành bán lẻ Việt Nam”

Chúng tôi xin đính kèm “Thực trạng và triển vọng ngành bán lẻ Việt Nam” do Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc (KITA) viết để quý vị tham khảo. (*Tài liệu bằng tiếng Hàn. Bạn có thể sử dụng google dịch sang tiếng Việt)

Tải Xuống: [KITA] “Thực Trạng Và Triển Vọng Ngành Bán Lẻ Việt Nam”

*Nguồn: Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc

(https://overseas.kita.net/hochiminh/marketReport/marketReportDetail.do?no=9715 )