Mẫu bảng tính thuế TNCN 2018

Mẫu bảng tính thuế TNCN 2018

Mẫu bảng tính thuế TNCN Trên EXCEL dùng để tính thuế TNCN từ tiền lương tiền công hàng tháng cho người lao động

Mẫu bảng tính thuế TNCN

Chi tiết các làm các bạn xem thêm tại đây: Cách tính thuế TNCN mới nhất

Hoặc có thể xem qua đoạn video ngắn sau: