Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn viết sai

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn viết sai

Theo thông tư 39/2014/TT-BCT hướng dẫn về hóa đơn thì khi kế toán viết sai hóa đơn giá trị gia tăng thì khi người bán và mua phát hiện hóa đơn có sai sót phải hủy bỏ, thì người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai.

Biên bản thu hồi hoá đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hoá đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hoá đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

AM Accounting xin được cung cấp mẫu biên bản thu hồi hóa đơn cho kế toán như sau:

Những chữ màu xanh trong mẫu biên bản thu hồi các bạn ghi theo thông tin doanh nghiệp của mình nhé.

Chú ý:

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn phải được lập thành 2 bản: mỗi bên giữ 1 bản

Sau khi thu được hóa đơn liên 2 đã giao cho bên Mua, Kế toán bên bán tiến hành gạch chéo cáo liên viết sai và lưu trữ. Sau đó xuất hóa đơn mới đúng giao liên 2 cho người mua

Tải mẫu biên bản thu hồi hóa đơn về : tại đây

biên bản thu hồi hóa đơn viết sai