Năm 2023, Vụ Chính sách đã hoàn thiện nhiều văn bản quy phạm pháp luật quan trọng

Năm 2023, Vụ Chính sách đã hoàn thiện nhiều văn bản quy phạm pháp luật quan trọng

Đó là nhận định và ghi nhận của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh tại Hội nghị triển khai công tác năm 2024 vừa được Vụ Chính sách tổ chức sáng ngày 04/01. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Tổng cục Thuế.

Báo cáo tại hội nghị, Vụ trưởng Vụ Chính sách Lưu Đức Huy cho biết, tính đến ngày 06/12/2023, Vụ Chính sách đã hoàn thành trình cấp có thẩm quyền ban hành 01 Nghị quyết, 02 Nghị định và 01 Thông tư, các văn bản còn lại đang tiếp tục được nghiên cứu hoàn thiện theo đúng quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Trong năm 2023, ngoài nhiệm vụ chủ trì xây dựng văn bản quy phạm pháp luật  theo chương trình của Chính phủ và Bộ Tài chính giao, Vụ Chính sách đã phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ trong công tác phối hợp xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về chính sách thuế hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn hỗ trợ người dân và DN trong chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.

Ngoài ra, Vụ Chính sách đã nỗ lực giải quyết số lượng lớn văn bản với nhiều hồ sơ có tính chất kỹ thuật, liên quan đến các quy định của pháp luật chuyên ngành; nhiều hồ sơ có tính chất phức tạp liên quan đến vụ án đang trong quá trình tố tụng, liên quan đến xử lý và thực hiện kết quả Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước và giải quyết một số vấn đề vướng mắc sau thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế và các cơ quan liên quan đối với người nộp thuế.

Để đạt được kết quả nêu trên là tổng hòa của nhiều yếu tố: sự chỉ đạo sát sao, thường xuyên liên tục của Lãnh đạo Tổng cục, sự tận tụy, trách nhiệm cao, chủ động khắc phục mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao của tập thể lãnh đạo, công chức đơn vị và sự tích cực tham gia phối hợp của các đơn vị liên quan. Đây là những yếu tố quyết định sự thành công và là bài học quan trọng nhất trong công tác xây dựng chính sách thuế, phí và lệ phí trong năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh đã chúc mừng và ghi nhận những kết quả mà Vụ Chính sách đạt được, đồng thời chỉ đạo một số nội dung nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong năm 2024. Cụ thể:

Một là, tiếp tục tính nhất quán, thực hiện pháp luật trong thực hiện hướng dẫn DN tuân thủ các chính sách pháp luật thuế

Hai là, học hỏi kinh nghiệm các nước, nghiên cứu, tham mưu xây dựng cơ chế mới đối với việc áp dụng thuế GTGT

Ba là, phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế tổ chức nghiên cứu những chính sách thuế quốc tế như những quy định về thuế tối thiểu toàn cầu để đề xuất những giải pháp chính sách ban hành ở Việt Nam.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh và ý kiến đóng góp của đại diện các đơn vị tham gia hội nghị, Vụ trưởng Lưu Đức Huy đã bày tỏ quyết tâm cùng với tập thể cán bộ, công chức của Vụ Chính sách phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2024