Ngành Thuế hoàn thuế GTGT tháng 6 tăng trên 43% so với 5 tháng đầu năm 2023

Ngành Thuế hoàn thuế GTGT tháng 6 tăng trên 43% so với 5 tháng đầu năm 2023

Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã quyết liệt chỉ đạo cơ quan thuế các cấp tập trung nguồn lực xử lý hồ sơ hoàn thuế GTGT nhằm hỗ trợ tối đa nguồn vốn cho doanh nghiệp (DN) trong sản xuất, kinh doanh.

Triển khai nhiều giải pháp hoàn thuế GTGT

Tổng cục Thuế đã yêu cầu cơ quan thuế các cấp có trách nhiệm bố trí đầy đủ nguồn lực khẩn trương hoàn thành việc kiểm tra hoàn thuế đối với các hồ sơ đề nghị hoàn thuế đảm bảo giải quyết hồ sơ hoàn thuế của NNT đúng thời hạn quy định, đúng đối tượng và trường hợp được hoàn thuế, không để tồn đọng kéo dài gây bức xúc cho NNT.

Để đảm bảo kịp thời nắm bắt các vướng mắc, đề xuất về công tác hoàn thuế tại các cơ quan thuế, Tổng cục Thuế đã thành lập Đoàn Công tác làm việc với cơ quan thuế về công tác giải quyết hoàn thuế GTGT từ đó báo cáo, tham mưu Tổng cục Thuế phân công các đơn vị chức năng có các giải pháp chỉ đạo trong công tác hoàn thuế GTGT đảm bảo kịp thời, đúng quy định theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính.

Cơ quan thuế đã tổ chức đối thoại với 63 DN có vướng mắc về hồ sơ hoàn thuế, các hồ sơ thuế được cơ quan thuế thông báo tiến độ tình trạng giải quyết cho NNT biết một cách công khai, minh bạch.

Đồng thời, Tổng cục Thuế đã tổ chức Hội nghị đào tạo, tập huấn trực tuyến ngay trong tuần đầu tháng 6 cho tất cả các Cục Thuế, chi cục thuế về Quy trình Hoàn thuế mới để cơ quan thuế các cấp, công chức mới nắm rõ các nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác giải quyết hồ sơ hoàn thuế, các công việc ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện tự động để cơ quan thuế các cấp thực hiện giải quyết hồ sơ hoàn thuế một cách công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công và đúng quy định về chính sách, trình tự, thủ tục.

Kết quả giải quyết hoàn thuế GTGT

Kết quả hoàn thuế GTGT trong tháng 6 năm 2023 – kể từ sau khi có Công điện số 470/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế về công tác giải quyết hoàn thuế GTGT. Theo đó, cơ quan thuế đã ban hành hoàn 1.338 quyết định hoàn thuế GTGT tương ứng số thuế đã hoàn là 13.567 tỷ đồng, tăng 43% so với bình quân 5 tháng đầu năm 2023 và tăng 8% so với cùng kỳ năm 2022

Với kết quả như vậy, lũy kế kết quả hoàn thuế GTGT 6 tháng đầu năm 2023, cơ quan thuế đã ban hành 8.510 quyết định tương ứng số thuế đã hoàn 61.093 tỷ đồng, bằng 33% so với dự toán hoàn thuế GTGT năm 2023, bằng 88,3% cùng kỳ năm 2022.

Đáng chú ý, trong tháng 6, ngành Thuế đã tập trung ban hành quyết định hoàn thuế đối với những hồ sơ có vướng mắc, từ đó, giảm được 188  hồ sơ (tương ứng giảm 19%) với số tiền đã hoàn là 5.810 tỷ đồng (tương ứng giảm 34%) số tiền đề nghị hoàn. Số còn lại cơ quan thuế các cấp đang tiếp tục giải quyết hoàn thuế theo quy định.

Trong đó, các Cục Thuế như:  Cục Thuế TP Hà Nội đã hoàn 3.058 tỷ đồng, bằng 125% cùng kỳ; Cục Thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã hoàn 2.391 tỷ đồng, bằng 79% cùng kỳ; Cục Thuế tỉnh Bình Dương đã hoàn 10.373 tỷ đồng, bằng 70% cùng kỳ; Cục Thuế tỉnh Đồng Nai đã hoàn 7.612 tỷ đồng, bằng 69% cùng kỳ; Cục Thuế TP Hồ Chí Minh đã hoàn 2.396 tỷ đồng, bằng 55% cùng kỳ.

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai hoàn thuế

Trên cơ sở kết quả đã đạt được về công tác quản lý hoàn thuế GTGT 6 tháng đầu năm 2023, đặc biệt là kết quả hoàn thuế tháng 6 nêu trên có sự chuyển biến tích cực nhờ toàn ngành đã quyết liệt triển khai các  giải pháp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 470/CĐ-TTg và chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Công văn số 5427/BTC-VP,  Tổng cục Thuế tiếp tục yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị ngành Thuế tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉ đạo và phối hợp triển khai công tác quản lý hoàn thuế GTGTtheo các văn bản chỉ đạo của Chính Phủ, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế.

Đồng thời, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm công tác báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế về công tác hoàn thuế GTGT tại Công văn số 2099/TCT-KK ngày 26/5/2023, công văn 2426/TCT-KK ngày 15/6/2023 trước 16 giờ các ngày Thứ sáu hàng tuần.

Song song với đó, các Cục Thuế tiếp tục tổ chức đối thoại với hiệp hội, DN có hồ sơ hoàn thuế GTGT tồn đọng kéo dài để làm rõ vướng mắc và chủ động xử lý, giải quyết các vướng mắc trong thẩm quyền; trường hợp vướng mắc vượt quá thẩm quyền phải kịp thời báo cáo Tổng cục Thuế để được hướng dẫn.

Tăng cường công tác tuyên truyền về hồ sơ, thủ tục hoàn thuế để DN chủ động trong việc chuẩn bị hồ sơ đề nghị hoàn thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp nhận hồ sơ, tránh hồ sơ chưa đáp ứng thủ tục khi gửi đến cơ quan thuế. Đồng thời, thông báo kịp thời cho NNT về tiến độ, tình trạng giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT một cách minh bạch, công khai.

Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra sau hoàn đối với quyết định hoàn thuế thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau nhằm kịp thời phát hiện việc sử dụng hóa đơn không hợp pháp hoặc sử dụng không hợp pháp hóa đơn, trục lợi trong hoàn thuế nhằm chiếm đoạt ngân sách nhà nước, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật