Ngành Thuế “lên chiến dịch” hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp

Ngành Thuế “lên chiến dịch” hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp

Tổng cục Thuế vừa có công văn gửi cục thuế các tỉnh, thành phố về việc thực hiện chương trình “Đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp”. Theo đó, Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế thực hiện các giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp (DN) khởi nghiệp.

Cán bộ Cục Thuế TP.Hà Nội hỗ trợ người nộp thuế hoàn thiện hồ sơ quyết toán thuế TNCN. Ảnh: NM.

Ông Nguyễn Đại Trí – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, để thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển DN đến năm 2020, đặc biệt là hỗ trợ DN mới thành lập, DN chuyển đổi từ hộ kinh doanh thuận lợi trong việc thực hiện các thủ tục hành chính về đăng ký thuế, khai, nộp thuế…, Tổng cục Thuế thống nhất triển khai chương trình “Đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp” trên phạm vi cả nước.

Để chương trình triển khai được hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của DN khởi nghiệp, Tổng cục Thuế yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố bám sát và triển khai thực hiện các nội dung của chương trình, như: Tạo chuyên mục “Đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp” trên website Tổng cục Thuế và website 63 cục thuế.

Tổng cục Thuế sẽ xây dựng chuyên mục này, đồng thời đăng tải, cập nhật các nội dung hướng dẫn DN khởi nghiệp về các thủ tục hành chính liên quan.

Bên cạnh đó, các cục thuế phải triển khai đa dạng các hình thức hỗ trợ cho DN khởi nghiệp như: Tổ chức các điểm hỗ trợ trực tiếp, hỗ trợ qua điện thoại, qua email, mở các lớp tập huấn, hướng dẫn các DN khởi nghiệp.

“Để thuận tiện cho việc hỗ trợ DN khởi nghiệp, chúng tôi đã yêu cầu các cục thuế phải bố trí cơ sở vật chất, cán bộ phù hợp, sẵn sàng hỗ trợ DN khởi nghiệp trực tiếp tại các điểm hỗ trợ, cũng như hỗ trợ qua điện thoại, qua email. Đối với những nội dung yêu cầu hỗ trợ không thuộc phạm vi chương trình hỗ trợ DN khởi nghiệp, thì cán bộ tiếp nhận chuyển yêu cầu hỗ trợ sang bộ phận có trách nhiệm giải quyết để hướng dẫn, hỗ trợ cho người nộp thuế”, ông Trí cho biết.

Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các cục thuế phối hợp với các cơ quan, ban ngành có liên quan (Sở Kế hoạch đầu tư, các Hiệp hội doanh nghiệp…) trên địa bàn để phối hợp hỗ trợ các DN khởi nghiệp; tiến hành kết nối với các DN cung cấp dịch vụ như: Các đại lý thuế, tổ chức T-VAN, DN cung cấp phần mềm kế toán, các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thư số… để có các chương trình hỗ trợ DN khởi nghiệp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các DN khởi nghiệp bằng nhiều hình thức (phát tờ rơi, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông).

Định kỳ hàng quý, các cục thuế báo cáo kết quả thực hiện chương trình cùng với báo cáo tuyên truyền hỗ trợ quý và gửi về Tổng cục Thuế. Báo cáo gồm các nội dung chính như: Số lượt DN khởi nghiệp hỗ trợ trực tiếp, số lượt DN khởi nghiệp hỗ trợ gián tiếp (qua điện thoại, email), số lượng lớp tập huấn, số lượt DN khởi nghiệp tham gia tập huấn, số lượng tờ rơi đã phát cho DN, số tin, bài, phóng sự tuyên truyền…/.

Nhật Minh
TBTC