Người dân và cộng đồng doanh nghiệp được hưởng lợi từ chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế

Người dân và cộng đồng doanh nghiệp được hưởng lợi từ chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế

Dự báo tình hình biến động của kinh tế chính trị thế giới sẽ tiếp tục có những tác động không thuận đến kinh tế trong nước, Quốc hội, Chính phủ đã kịp thời ban hành những chính sách hỗ trợ về thuế như: miễn, giảm, gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất,… từ đó khơi thông nguồn lực để tạo điều kiện cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp có thêm nguồn lực tài chính đầu tư sản xuất, kinh doanh phục hồi và phát triển từ đó làm giầu cho chính mình và có những đóng góp quan trọng cho NSNN.

Cùng người dân vượt qua khó khăn, phục hồi và phát triển kinh tế

Với tinh thần luôn sẵn sàng đồng hành cùng DN và người dân tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tốc độ hồi phục nền kinh tế, bên cạnh công tác tham mưu cho Quốc hội, Chính phủ ban hành các giải pháp về thuế, cơ quan thuế các cấp đã đẩy mạnh việc triển khai nhiều chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế cho người nộp thuế (NNT) với tổng số tiền thuế đất, tiền thuê đất thuộc diện được miễn, giảm ước khoảng 38.326 tỷ đồng.

Một số chính sách hỗ trợ NNT đã ban hành và triển khai trong năm 2023 giảm thu NSNN trong tháng 01/2024 ước khoảng 6.244 tỷ đồng. Trong đó, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/06/2023 của Chính phủ, thời gian áp dụng từ 01/07/2023 đến 31/12/2023 giảm thuế suất thuế GTGT từ 10% xuống 8% đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ được quy định theo quy định ước tính làm giảm NSNN trong tháng 01/2024 khoảng 2.800 tỷ đồng.

Cũng theo Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15 từ 01/01/2023 đến 31/12/2023 giảm mức thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn, dầu hỏa, nhiên liệu bay ước tính làm giảm NSNN tháng 01/2024 khoảng 3.420 tỷ đồng.

Căn cứ theo thẩm quyền, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 44/2023/TT-BTC giảm mức thu một số khoản phí, lệ phí, ước tính làm giảm NSNN trong tháng 01/2024 khoảng 24 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã chỉ đạo cơ quan thuế tiếp tục thực hiện Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg ngày 03/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về giảm tiền thuê đất năm 2023, ước tính làm giảm thu NSNN 6 tháng đầu năm 2024 khoảng 2.215 tỷ đồng.

Chưa dừng lại tại đó, Bộ Tài chính đã tiếp tục trình cơ quan có thẩm quyền các chính sách mới hỗ trợ NNT và ban hành các chính sách có hiệu lực trong năm 2024. Trong đó cũng tính đến tác động giảm thu NSNN 6 tháng đầu năm 2024 ước tính khoảng 29.867 tỷ đồng.

Điển hình như việc giảm thuế suất thuế GTGT từ 10% xuống 8% đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ được quy định từ 01/01/2024 đến 30/06/2024 theo quy định tại Nghị định 94/2023/NĐ-CP ngày 28/12/2023 của Chính phủ, ước tính làm giảm thu NSNN 6 tháng đầu năm 2024 khoảng 13.500 tỷ đồng.

Giảm mức thuế BVMT đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn, dầu hỏa, nhiên liệu bay theo Nghị quyết 42/2023/UBTVQH15 ngày 18/12/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ước tính giảm thu NSNN 6 tháng đầu năm 2024 khoảng 16.367 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế đã kịp thời tham mưu cho Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Nghị định số 64/2024/NĐ-CP ngày 17/6/2024 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất của năm 2024, Nghị định số 65/2024/NĐ-CP ngày 17/6/2024 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước năm 2024.

Để triển khai kịp thời các chính sách gia hạn nộp tiền thuế, tiền thuê đất để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo quyết liệt cơ quan thuế các cấp tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung chính sách tới toàn thể NNT hiểu và nắm được chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Ước tính quy mô dự kiến tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn là khoảng 94.700 tỷ đồng.