Người nộp thuế cần chủ động tra cứu nợ thuế đảm bảo hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi xuất cảnh

Người nộp thuế cần chủ động tra cứu nợ thuế đảm bảo hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi xuất cảnh

Đó là khuyến cáo của cơ quan thuế đối với người nộp thuế (NNT) trước khi xuất cảnh. Theo đó, cơ quan thuế đề nghị cá nhân, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của NNT là doanh nghiệp cần chủ động tra cứu nợ thuế của mình trên hệ thống dữ liệu của ngành Thuế để đảm bảo hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi xuất cảnh.

Theo quy định tại Luật Quản lý thuế, trường hợp sau 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, NNT chưa nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt thì cơ quan quản lý thuế thông báo cho NNT biết số tiền thuế, tiền phạt còn nợ và số ngày chậm nộp.

Luật Quản lý thuế cũng quy định việc cho phép NNT nộp dần tiền thuế nợ trong trường hợp có bảo lãnh của ngân hàng. Như vậy, cơ quan thuế đã nhắc nhở để các trường hợp vô tình nợ thuế khẩn trương nộp thuế và cũng có phương án nộp dần cho doanh nghiệp khó khăn không nộp được hết nợ một lần.

Về trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh, Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP đã quy định: các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh là cá nhân, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của NNT là doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài trước khi xuất cảnh từ Việt Nam phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Hiện nay, số lượng NNT nợ thuế kéo dài là khá nhiều. Theo đó, với các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh, cơ quan thuế thực hiện rà soát, đối chiếu, xác định chính xác nghĩa vụ nộp thuế của NNT thuộc trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh trước khi thực hiện gửi Thông báo đề nghị tạm hoãn xuất cảnh đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và NNT để NNT hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi xuất cảnh.

Đồng thời, NNT có thể chủ động tra cứu nợ thuế của mình trên hệ thống của ngành Thuế để đảm bảo hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi xuất cảnh. Biện pháp tạm hoãn xuất cảnh sẽ là một biện pháp cảnh báo cho NNT đang nợ thuế để đảm bảo việc hoàn thành nghĩa vụ thuế vào ngân sách nhà nước để nâng cao tính tuân thủ của NNT.