Nhiệm vụ công tác thuế 2018: Nâng cao chất lượng cải cách hành chính đảm bảo thu đúng thu đủ vào ngân sách

Nhiệm vụ công tác thuế 2018: Nâng cao chất lượng cải cách hành chính đảm bảo thu đúng thu đủ vào ngân sách

Ông Bùi Văn Nam-Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế

Năm 2017, nền kinh tế có nhiều chuyển biến tích cực, song vẫn còn khó khăn thách thức tác động trực tiếp tới kết quả thu ngân sách. Chính vì vậy, càng đến cuối năm, công việc của ngành thuế càng tấp nập và hối hả, bởi hơn 4 vạn CBCC đang dồn sức lực, trí tuệ để đảm bảo hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị. Trong bộn bề công việc của những ngày cuối năm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam đã dành thời gian chia sẻ với phóng viên Tạp chí Thuế về kết quả đã đạt được và nhiệm vụ đặt ra trong năm 2018.

Xin Tổng cục trưởng cho biết, đâu là kết quả đáng ghi nhận trong việc triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2017?

Năm 2017, ngành thuế triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh nền kinh tế tuy đã dần hồi phục, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn thách thức. Trong nước SXKD phục hồi chậm, dịch bệnh, thiên tai bão lụt gây thiệt hại lớn về người và tài sản cho các tỉnh Tây Bắc và Nam Trung bộ. Trên thế giới, tình hình có nhiều biến động không thuận đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội nói chung và thu ngân sách nói riêng. Xác định rõ nhiệm vụ, ngay từ đầu năm Tổng cục Thuế đã chỉ đạo cơ quan thuế các cấp tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp trên địa bàn đồng loạt triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý thu; tăng cường chống thất thu, thu hồi nợ đọng, quản lý hoàn thuế GTGT theo đúng quy định của pháp luật. Công tác hỗ trợ, đối thoại với DN đã được đẩy mạnh, qua đó giải quyết kịp thời khó khăn vướng mắc, tạo thuận lợi phát triển SXKD, hỗ trợ khởi nghiệp, kích thích tăng trưởng kinh tế. Cùng lúc, ngành thuế tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, song hành với đẩy mạnh thực hiện chính phủ điện tử, giúp giảm chi phí cho DN và xã hội. Đặc biệt, từ sự chỉ đạo quyết liệt của Tổng cục Thuế, các cơ quan thuế địa phương đã có nhiều giải pháp sáng tạo, linh hoạt trong triển khai thực hiện với quyết tâm hoàn thành tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Kết tinh những nỗ lực cố gắng của hơn 4 vạn công chức thuế trong suốt một năm qua, ngành thuế đã hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Theo số liệu Tổng cục Thuế báo cáo Quốc hội, ước năm 2017 tổng thu nội địa tăng 2,1% so với dự toán. Thu từ dầu thô ước cả năm vượt 5,2 nghìn tỷ đồng trên cơ sở sản lượng tăng 1 triệu tấn và giá bán bình quân tăng 3 USD/thùng. Hầu hết các địa phương đều có mức tăng trưởng thu ngân sách so với năm trước. Đáng ghi nhận 16 địa phương có số thu điều tiết về ngân sách trung ương đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp tăng thu, góp phần cùng toàn ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Một trong những điểm nhấn trong công tác cải cách và hiện đại hóa ngành thuế năm qua là chỉ số nộp thuế của Việt Nam đã tăng 81 bậc. Kết quả này có ý nghĩa gì, thưa Tổng cục trưởng?

Theo Báo cáo môi trường kinh doanh – Doing business 2018 (DB2018) toàn cầu được Ngân hàng Thế giới công bố ngày 31/10/2017, mức độ thuận lợi về môi trường kinh doanh của Việt Nam xếp thứ 68/190 quốc gia và vùng lãnh thổ (tăng 14 bậc so với DB2017); trong đó chỉ số nộp thuế (Paying Taxes) xếp thứ 86/190 (tăng 81 bậc so với DB2017). Đây là năm thứ 4 liên tiếp cải cách về thuế được ghi nhận trong Báo cáo môi trường kinh doanh. Nếu so với các nước ASEAN thì chỉ số nộp thuế của Việt Nam chỉ đứng sau 3 nước là Singapore (xếp thứ 7), Thái Lan (xếp thứ 67), Malaysia (xếp thứ 73). Nếu so với DB2017 thì Việt Nam và Thái Lan đã có bước tăng trưởng vượt bậc, lần lượt tăng 81 bậc và 42 bậc, còn lại hầu hết các nước trong khu vực đều tụt bậc. Với các kết quả được ghi nhận, ngành thuế đã hoàn thành mục tiêu chỉ số về môi trường kinh doanh mà Nghị quyết 19/2016/NQ-CP của Chính phủ đã đặt ra là, đạt trung bình nhóm nước ASEAN 4 về cải cách hành chính thuế đối với nhóm chỉ tiêu hoàn thuế; quản lý rủi ro trong thanh, kiểm tra thuế; thời gian và kết quả xử lý khiếu nại về thuế.

Năm 2018 hoạt động SXKD của DN được dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, thương mại toàn cầu tăng trưởng ở mức thấp, trong khi đó mức tăng thu nội địa khá cao. Vậy Tổng cục Thuế đã chuẩn bị những gì để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách trong năm mới?

Vừa qua, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán NSNN năm 2018. Theo đó, dự toán thu ngân sách giao cho ngành thuế là 1.070.200 tỷ đồng. Đây là thách thức rất lớn đối với ngành thuế trong bối cảnh tình hình kinh tế – xã hội trong và ngoài nước có nhiều diễn biến phức tạp. Để đảm bảo hoàn thành yêu cầu đặt ra, Tổng cục Thuế đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm tới là: triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thu NSNN, tập trung chống gian lận thuế, phấn đấu giảm tỷ lệ nợ đọng thuế dưới mức 5% tổng thu ngân sách. Cơ quan thuế sẽ triển khai nhiệm vụ xây dựng thể chế, tiếp tục rà soát các sắc thuế để bảo đảm công bằng, chú trọng hiệu quả thu thuế (trong đó, tập trung vào các đề án lớn như: Luật sửa đổi, bổ sung Luật QLT; Luật sửa đổi bổ sung các Luật Thuế GTGT, TTĐB, TNDN, TNCN, tài nguyên; Nghị định sửa đổi bổ sung về hóa đơn, trong đó có nội dung về hóa đơn điện tử). Ngành thuế tiếp tục báo cáo Bộ Tài chính, kiến nghị Quốc hội xem xét ban hành Nghị quyết xóa bỏ một số khoản nợ khó đòi, nợ dây dưa nhiều năm trên cơ sở phân loại rõ ràng các khoản nợ để làm lành mạnh hóa nền tài chính quốc gia. Trên cơ sở kết quả cải cách hệ thống thuế đã đạt được, toàn ngành sẽ tích cực phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền, đồng thời tiếp tục triển khai kế hoạch cải cách giai đoạn 2016-2020 để đẩy mạnh tiến trình cải cách hiện đại hoá công tác thuế theo đúng lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cùng với nỗ lực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế; tiếp tục sửa đổi bổ sung các quy trình, quy chế; cơ quan thuế các cấp sẽ tăng cường kỷ luật, kỷ cương nội ngành, đổi mới phương pháp làm việc, chấn chỉnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ.

Bước vào năm ngân sách 2018, Tổng cục trưởng có thông điệp gì gửi đến cán bộ công chức, viên chức toàn ngành?

Năm 2017, mặc dù phải đối mặt với khó khăn và áp lực khi vừa phải nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế, vừa phải quản lý thu đúng thu đủ số thuế phát sinh vào NSNN; nhưng với sự quan tâm, ủng hộ, chung tay tích cực của cả hệ thống chính trị, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của hơn 4 vạn CBCC, viên chức, người lao động, nhiệm vụ công tác thuế đã về đích thắng lợi. Thay mặt Ban lãnh đạo ngành thuế, tôi xin được chia sẻ niềm vui và gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả CBCC, người lao động ngành thuế từ trung ương đến địa phương. Bước sang năm 2018, năm bản lề của kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2016-2020), là năm có ý nghĩa quan trọng để đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu của kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2016-2020, sẽ còn nhiều thử thách ở phía trước, nhưng dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính; sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương; cùng với sự đoàn kết, quyết tâm cao của toàn hệ thống, tin tưởng rằng, Tổng cục Thuế tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo nền móng vững chắc cho cả giai đoạn ổn định ngân sách 2018-2020, góp phần phát huy và tô đẹp thêm truyền thống vẻ vang của ngành./.

Xin cám ơn Tổng cục trưởng!

Trung Kiên (thực hiện)
Tapchithue