Ninh Bình thu ngân sách đạt 43,5% dự toán

Ninh Bình thu ngân sách đạt 43,5% dự toán

Thông tin từ Cục Thuế Ninh Bình, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 4 tháng đầu năm 2018 ước đạt trên 2.386 tỷ đồng, bằng 43,5% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 113% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong đó thu từ thuế, phí, lệ phí và thu khác ngân sách được 1.682 tỷ đồng, đạt 37% dự toán, tăng 91%; thu tiền sử dụng đất được 704 tỷ đồng, đạt 75% dự toán, tăng 195% so với cùng kỳ; thu thuế xuất nhập khẩu (do Hải quan quản lý) được 1.050 tỷ đồng, đạt 42% dự toán, tăng 12% so với cùng kỳ.

Qua phân tích các chỉ tiêu thu nội địa cho thấy, nhiều nguồn thu lớn đều đạt và vượt so với dự toán và tăng trưởng khá so với cùng kỳ, như: Số thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương đạt 37% dự toán; doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 52% dự toán; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 34% dự toán… Đặc biệt khoản thu từ thuế công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh 4 tháng đầu năm đã thu được 1.178 tỷ đồng, đạt 38% dự toán, tăng 138% so với cùng kỳ.

Nhiều doanh nghiệp trong tỉnh có số nộp ngân sách đạt khá, dẫn đầu là Công ty cổ phần Tập đoàn ô tô Thành Công đã kê khai, nộp ngân sách 4 tháng đầu năm được trên 1.100 tỷ đồng…

Đức Minh
Thoibaotaichinh