Ninh Thuận thu nội địa đạt 82,6% dự toán năm 2017

Ninh Thuận thu nội địa đạt 82,6% dự toán năm 2017

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận, đến hết tháng 10/2017, thu ngân sách do đơn vị quản lý lũy kế ước đạt 1.759 tỷ đồng, đạt 82,6% dự toán Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh giao, tăng 9,5% (so với cùng kỳ).

Cán bộ Chi cục Thuế TP. Phan Rang – Tháp Tràm hướng dẫn thủ tục cho người nộp thuế. Ảnh Vũ Lê

10 tháng qua, Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận đã bám sát các mục tiêu, yêu cầu, kế hoạch của Tổng cục Thuế và của UBND tỉnh; duy trì hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo và các tổ đôn đốc thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2017 nhằm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai triệt để và có hiệu quả các giải pháp khai thác nguồn thu.

Trước yêu cầu nhiệm vụ năm 2017, Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận đã đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra; ưu tiên tập trung nguồn lực vào các đối tượng, lĩnh vực rủi ro cao, khả năng có số thuế xử lý truy thu lớn nhằm góp phần bù đắp cho những nguồn thu giảm, đặc biệt là công tác rà soát, đối chiếu hồ sơ đầu tư, giải ngân thanh toán với khối lượng kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp (DN) hoạt động xây dựng cơ bản, khai thác tài nguyên khoáng sản, kinh doanh bất động sản, tránh tình trạng kê khai thiếu thuế phải nộp.

Bên cạnh đó, Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận cũng đưa ra các giải pháp đồng bộ để đôn đốc thu nộp và cưỡng chế nợ thuế; thường xuyên giám sát, kiểm tra kết quả thực hiện chỉ tiêu thu nợ của cán bộ, công chức; đặc biệt là các giải pháp đẩy mạnh công khai trên website ngành Thuế các trường hợp chây ỳ nộp thuế.

Định kỳ hàng tháng cung cấp cho Kho bạc Nhà nước tỉnh danh sách các DN xây dựng còn nợ thuế để phối hợp khấu trừ khi giải ngân, thanh toán, đảm bảo trong những tháng còn lại của năm thu đạt và vượt chỉ tiêu thu nợ năm 2017 trên cả 2 chỉ tiêu số tiền thuế thu được và tỷ lệ nợ thuế không vượt quá 5% trên tổng thu ngân sách./.

Vũ Lê
Thoibaotaichinh