Nộp ngân sách hơn 1.600 tỷ đồng sau thanh, kiểm tra thuế

Nộp ngân sách hơn 1.600 tỷ đồng sau thanh, kiểm tra thuế

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, 5 tháng năm 2018, toàn ngành Thuế đã thực hiện hơn 17.700 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt gần 20% kế hoạch năm 2018; qua đó đã giảm khấu trừ hơn 324 tỷ đồng; giảm lỗ hơn 5.700 tỷ đồng. Tổng số tiền nộp vào ngân sách là hơn 1.600 tỷ đồng.

Cụ thể, qua thanh tra, kiểm tra 17.700 cuộc, cơ quan thuế đã phát hiện nhiều sai sót trong quá trình khai thuế của người nộp thuế, do đó đã yêu cầu phải khai bổ sung, phạt theo quy định của pháp luật.

Báo cáo cho thấy, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là trên 4.100 tỷ đồng; giảm khấu trừ hơn 324 tỷ đồng; giảm lỗ hơn 5.700 tỷ đồng; tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là hơn 1.600 tỷ đồng.

Về công tác kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế, báo cáo của Tổng cục Thuế cho thấy, đến hết tháng 5/2018, đã kiểm tra được hơn 164.600 hồ sơ; xử lý điều chỉnh thu vào ngân sách 72,85 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 27,31 tỷ đồng; giảm lỗ 16,83 tỷ đồng.

Về công tác thanh tra, kiểm tại doanh nghiệp, Tổng cục Thuế cho biết, đến ngày 21/5/2018, đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 75 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; qua đó đã truy thu, truy hoàn và phạt hơn 323 tỷ đồng; giảm lỗ hơn 1.800 tỷ đồng; giảm khấu trừ 1,65 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế trên 837 tỷ đồng.

Riêng thanh tra, kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), báo cáo cho thấy đến ngày 21/5/2018, tổng số quyết định hoàn thuế của 63 cục thuế đã được thanh tra, kiểm tra là hơn 1.800 quyết định, tương ứng với số tiền hoàn là trên 11.000 tỷ đồng./.

Nhật Minh
TBTC