Quản lý điện tử trong thu thuế đất và phương tiện giao thông

Quản lý điện tử trong thu thuế đất và phương tiện giao thông

Ngày 29/6, tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng cục Thuế tổ chức lớp tập huấn sử dụng phần mềm ứng dụng quản lý các khoản thu liên quan đến đất, phương tiện giao thông cho 11 cục thuế các tỉnh phía Nam

Đồng đảo đại diện các cục thuế các tỉnh phía Nam tham dự buổi tập huấn. Ảnh Vũ Lê

Trước đó, Tổng cục Thuế phối hợp với Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp mẫu (số 1995/QCPH-TCT-TCQLĐĐ) làm căn cứ cho việc triển khai áp dụng trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế và cơ quan tài nguyên – môi trường.

Để có một ứng dụng thống nhất trên toàn quốc, sẵn sàng kết nối trao đổi với cơ quan tài nguyên môi trường, Cục Cảnh sát Giao thông, Tổng cục Thuế đã xây dựng xong phần mềm ứng dụng quản lý các khoản thu liên quan đến đất, phương tiện (ô tô, xe máy, tàu thuyền…).

Tổng cục Thuế đã triển khai thí điểm tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ninh. Kết quả triển khai thí điểm hệ thống ứng dụng đã đáp ứng được yêu cầu nghiệp vụ quản lý các khoản thu liên quan đến đất, phương tiện (gọi tắt là ứng dụng LTPB)

Theo Tổng cục Thuế, trước khi triển khai diện rộng trên toàn quốc, Tổng cục Thuế tổ chức tập huấn, hướng dẫn quy trình nghiệp vụ và hướng dẫn sử dụng ứng dụng LPTB cho các cục thuế địa phương, sau đó các cục thuế sẽ tổ chức tập huấn lại cho các cán bộ chi cục thuế trực thuộc. Mục tiêu là nhằm quản lý thống nhất trên toàn quốc và sẵn sàng kết nối với cơ quan Tài nguyên – Môi trường các địa phương, tạo thuận lợi hơn cho người nộp thuế và tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong quản lý thuế theo tinh thần Chỉ thị số 03/CT-BTC ngày 20/5/2014 của Bộ Tài chính.

Nội dung chương trình tập huấn là, hướng dẫn quy trình luân chuyển và xử lý hồ sơ trong nội bộ cơ quan thuế đối với các khoản thu liên quan đến đất của cá nhân, hộ gia đình và quy trình xử lý khai, nộp lệ phí trước bạ đối với tài sản khác (trừ nhà, đất); hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý các khoản thu liên quan đến đất, phương tiện; hướng dẫn các bước triển khai ứng dụng tại cục thuế, chi cục thuế; đồng thời giải đáp vướng mắc về nghiệp vụ và ứng dụng./.

Vũ Lê
Thoibaotaichinh