Quảng Bình: 20 trường hợp bị xử phạt vì các hành vi liên quan đến việc lập hoá đơn

Quảng Bình: 20 trường hợp bị xử phạt vì các hành vi liên quan đến việc lập hoá đơn

Cục Thuế tỉnh Quảng Bình đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành quyết định xử phạt hơn 20 trường hợp đối với các hành vi liên quan đến việc lập hoá đơn với tổng số tiền xử phạt hơn 80 triệu đồng.

Để tăng cường kiểm tra, giám sát việc bán hàng nhưng không xuất hóa đơn, không kê khai nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Quảng Bình đã thành lập các “Bộ phận tiếp nhận thông tin” tại Văn phòng Cục Thuế và tại các Chi cục Thuế trên địa bàn. Bộ phận này sẽ thực hiện tiếp nhận các thông tin về các giao dịch bán hàng thông qua máy tính tiền, phần mềm quản lý bán hàng (như phiếu tính tiền, bảng kê tính tiền, bảng kê bán lẻ và các loại chứng từ khác).

Cục Thuế tỉnh Quảng Bình khuyến cáo, tuyên truyền, vận động người thân, gia đình và nhân dân khi mua hàng không được xuất hóa đơn thì kịp thời cung cấp thông tin các giao dịch bán hàng cho cơ quan thuế. Trường hợp khi mua hàng hóa, dịch vụ tại các cơ sở kinh doanh bán lẻ nhưng chỉ cấp phiếu tính tiền, bảng kê thanh toán mà không xuất hóa đơn thì cung cấp thông tin cho bộ phận “Tiếp nhận thông tin” để có cơ sở xử lý theo quy định.

Ngoài ra, để khuyến khích việc cung cấp thông tin, Cục Thuế sẽ thực hiện trích 10% số tiền phạt thu được cho mỗi lần cung cấp thông tin từ người dân.

Theo thống kê của Cục Thuế tỉnh Quảng Bình, đến ngày 28/6/2023, đơn vị này đã tiếp nhận hơn 120 thông tin về các giao dịch bán hàng trên các phiếu tính tiền, bảng kê thanh toán, bảng kê bán lẻ. Qua đối chiếu thông tin giao dịch bán hàng với dữ liệu trên hệ thống hóa đơn điện tử, Cục Thuế tỉnh Quảng Bình đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành quyết định xử phạt hơn 20 trường hợp đối với các hành vi bán hàng nhưng không lập hóa đơn, lập hóa đơn không đúng thời điểm với tổng số tiền xử phạt hơn 80 triệu đồng.

Đại diện Cục Thuế tỉnh Quảng Bình cho biết, thông qua việc xử phạt đã có tác dụng răn đe, ngăn chặn kịp thời các cơ sở kinh doanh có hành vi sử dụng hóa đơn không đúng quy định, tạo sự công bằng đối với các tổ chức, doanh nghiệp chấp hành tốt các quy định của pháp luật về hóa đơn.

Trong thời gian tới, bên cạnh đẩy mạnh việc tiếp nhận thông tin và xử lý vi phạm quy định về bán hàng không lập hóa đơn, lập hóa đơn không đúng thời điểm, Cục Thuế tỉnh Quảng Bình sẽ tiếp tục tổ chức chương trình “Hóa đơn may mắn” để khuyến khích người dân lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ, từ đó vừa góp phần chống thất thu ngân sách nhà nước, vừa bảo vệ quyền lợi của chính người tiêu dùng.

Đồng thời, tích cực tuyên truyền, hỗ trợ các các sở kinh doanh có mô hình bán lẻ trực tiếp đến người tiêu dùng tích hợp hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền với các phần mềm bán hàng, giúp giảm đáng kể thời gian lập hóa đơn, tránh các trường hợp đáng tiếc do chậm trễ trong việc lập hóa đơn dẫn đến bị xử phạt về hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm