Quý I huy động 262.600 tỷ đồng vào NSNN

Quý I huy động 262.600 tỷ đồng vào NSNN

Với kết quả này, Tổng cục Thuế đã thực hiện được 24,5% dự toán thu NSNN cả năm 2018, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo tại buổi họp giao ban quý I của Tổng cục Thuế diễn ra sáng 9/4 cho biết: trong tháng 3, tổng số thu NSNN do ngành thuế thực hiện ước đạt ước đạt 82.632 tỷ đồng, bằng 7,7% dự toán, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm 2017. Luỹ kế 3 tháng đầu năm, Tổng cục Thuế đã huy động được 262.600 tỷ đồng, bằng 24,5% dự toán, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 13.230 tỷ đồng, bằng 36,9% dự toán, tăng 13,9% so với cùng kỳ nhờ giá dầu thanh toán đạt khá so dự toán và tăng cao so cùng kỳ; thu nội địa ước đạt 249.370 tỷ đồng, bằng 24,1% dự toán, tăng 5,6% so với cùng kỳ. Số thu không kể tiền sử dụng đất, thu từ xổ số kiến thiết, thu cổ tức và lợi nhuận chênh lệch ước đạt 206.220 tỷ đồng, bằng 23,8% so với dự toán, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2017. Trong tổng số 17 khoản thu, sắc thuế ngành thuế được giao quản lý, đến hết quý I có 14 khoản đạt mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước, gồm: thu từ khu vực DNNN tăng 6%; thu từ DN có vốn ĐTNN tăng 4,7%; thuế NQD tăng 12,9%; thuế TNCN tăng 6,7%; lệ phí trước bạ tăng 26,5%; tiền thuê đất tăng 25,7%… Có 8 khoản đạt tiến độ khá so với dự toán (trên 25%), trong đó một số khoản thu lớn như: thuế NQD ước đạt 25,2%, thuế TNCN 27,1%; phí, lệ phí 25,4%; tiền sử dụng đất 27,7%; thu từ xổ số 40,7%… Theo đó, số thu ngâ sách trung ương luỹ kế 3 tháng đầu năm 2018 ước đạt 115.500 tỷ đồng, bằng 22,9% dự toán, tăng 8,9% so với cùng kỳ; thu ngân sách địa phương ước đạt 147.100 tỷ đồng, bằng 26% dự toán, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2017.

Để có được kết quả này, trong 3 tháng đầu năm, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo, hướng dẫn các Cục Thuế tổ chức triển khai triển khai dự toán thu năm 2018 trên tinh thần chủ động, nghiêm túc, có mục tiêu đăng ký phấn đấu; đẩy nhanh việc nâng cấp, hoàn thiện hệ thống quản lý thuế tập trung TMS để xử lý các vướng mắc về quy định nghiệp vụ liên quan đến kê khai, nộp thuế, hạch toán kế toán thuế; đồng thời nâng cấp cổng thông tin điện tử để mở rộng diện cung cấp các dịch vụ điện tử cho người nộp thuế. Trong quý I, cơ quan thuế các cấp cũng đã cập nhật thường xuyên chính sách, thủ tục hành chính và các mọi hoạt động về thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng để cung cấp và hướng dẫn người nộp thuế thực hiện nắm bắt, kịp thời. Mọi khó khăn, vướng mắc trong quá trình chấp hành pháp luật thuế và trong hoạt động SXKD của các DN, hộ kinh doanh, nhất là việc thực hiện quyết toán thuế 2017 đã được ngành thuế ưu tiên hỗ trợ, giải quyết thấu đáo. Cùng lúc, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo toàn ngành đẩy nhanh công tác thanh, kiểm tra và tiến độ thu hồi nợ thuế. Nhờ đó tính đến ngày 23/3/2018, toàn ngành đã thực hiện được 7.005 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 7,85% kế hoạch, tăng 13,24% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 1.659,97 tỷ đồng, trong đó, số tiền thuế đã nộp vào ngân sách là 592,66 tỷ đồng. Cũng bằng các biện pháp rà soát, quản lý chặt chẽ, quyết liệt đôn đốc thu nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế, tính đến 28/02/2018, toàn ngành đã thu được 6.968 tỷ đồng tiền thuế nợ tại thời điểm 31/12/2017 chuyển sang, trong đó: trong đó thu bằng biện pháp quản lý nợ là 5.677 tỷ đồng, bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế là 1.290 tỷ đồng.

Cùng với nỗ lực tăng cường quản lý nguồn thu, chống thất thu hiệu quả, toàn ngành đã đẩy nhanh tiến độ công tác cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng CNTT vào quản lý. Tính đến ngày 20/3/2018, cả nước đã có 648.010 DN tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận là trên 48 triệu hồ sơ. Cùng lúc, số lượng DN hoàn thành đăng ký dịch vụ nộp thuế điện tử với ngân hàng chiếm tỷ lệ 96,21% tổng số DN đang hoạt động, với 976.033 giao dịch nộp thuế điện tử và số tiền đã nộp NSNN từ 1/1/2018 đạt trên 120.683 tỷ đồng. Tính từ 1/1/2018 đến ngày 20/3/2018, tổng số DN tham gia hoàn thuế điện tử là 2.808; số hồ sơ tiếp nhận là 4.099, đạt tỷ lệ 94,45%. Tổng số hồ sơ hệ thống đã giải quyết hoàn là 2.770 hồ sơ với tổng số tiền đã giải quyết hoàn là hơn 13.204 tỷ đồng. Cũng tính từ thời điểm triển khai tháng 9/2015 đến ngày 20/3/2018, tại 2 đơn vị tham gia thí điểm là Cục Thuế Hà Nội và TP HCM, đã có 218 DN thực hiện xuất hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế với 5.968.822 hóa đơn đã được xác thực, tổng doanh thu xác thực là hơn 58.916 tỷ đồng với số thuế xác thực hơn 4.208 tỷ đồng.

Ngoài ra, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử, từ đầu năm 2018 đến nay, Tổng cục Thuế đã và đang thực hiện các nhiệm vụ được giao theo đúng tiến độ. Cụ thể, đã cung cấp trực tuyến 127 TTHC ở mức độ 3 trở lên; cung cấp 8 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, gồm: Kê khai hóa đơn qua mạng; Kê khai sử dụng biên lai phí, lệ phí qua mạng; Khai thuế qua mạng; Nộp thuế điện tử; TNCN Online; Website hỏi đáp chính sách thuế; Hoàn thuế điện tử; Hệ thống cấp mã chống giả hóa đơn. 63 Cục Thuế và Tổng cục Thuế đều đã có trang thông tin điện tử cung cấp đầy đủ thông tin thuế. Các dịch vụ nộp thuế điện tử đối với cá nhân đã được mở rộng diện thí điểm để sớm nhân rộng ra toàn quốc.

Xác định khó khăn thách thức đối với việc triển khai nhiệm vụ của ngành thuế còn nhiều nên để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao, tại buổi họp, Tổng cục Thuế yêu cầu các đơn vị trong ngành tiếp tục tăng tốc triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý thuế; tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành tháo gỡ khó khăn, giải tỏa ách tắc để khai thác tăng thu, nuôi dưỡng nguồn thu, tăng cường hiệu quả chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế. Toàn hệ thống phải tập trung nâng cao chất lượng công tác phân tích dự báo một cách chủ động và tích cực hơn; thường xuyên theo dõi, xác định cụ thể các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả, kiến nghị với UBND chỉ đạo các ngành, các cấp ở địa phương cùng phối hợp thực hiện. Cơ quan thuế các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ đối với người nộp thuế, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện kê khai thuế đúng quy định; đẩy mạnh xã hội hoá công tác hỗ trợ, tạo môi trường pháp lý và các điều kiện thuận lợi để DN, người dân thực hiện tốt pháp luật thuế. Đặc biệt, với loạt Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP đã được ban hành qua từng năm, Tổng cục Thuế yêu cầu toàn ngành quyết liệt thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra, đảm bảo đáp ứng tốt các yêu cầu về cải cách hành chính thuế, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018, định hướng đến năm 2020./.

TM
Tapchithue