Sẵn sàng triển khai hóa đơn điện tử giai đoạn 2

Sẵn sàng triển khai hóa đơn điện tử giai đoạn 2

Tiếp tục thực hiện lộ trình triển khai áp dụng hóa đơn điện tử giai đoạn 2, ngày 24/2/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 206/QĐ-BTC về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Công văn số 1799/BTC-TCT gửi các cấp ủy, chính quyền các địa phương đề nghị chỉ đạo phối hợp triển khai hóa đơn điện tử. Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Quang Toàn – Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (Tổng cục Thuế) cho biết, đến nay mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất. 57 Cục Thuế triển khai giai đoạn 2 đã sẵn sàng.

PV: Được biết, Tổng cục Thuế đang chuẩn bị triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT) giai đoạn 2 tại 57 tỉnh, thành phố. Xin ông cho biết đến thời điểm này công tác chuẩn bị đã được Tổng cục Thuế thực hiện như thế nào?

Cục trưởng Phạm Quang Toàn: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, ngày 14/3/2022, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 273/QĐ-TCT kế hoạch triển khai áp dụng HĐĐT giai đoạn 2 tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 262/QĐ-TCT về việc sửa đổi, bổ sung quyết định số 1487/QĐ-TCT ngày 22/10/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc thành lập Trung tâm Điều hành triển khai HĐĐT tại Tổng cục Thuế.

Đồng thời, Tổng cục Thuế rà soát kiện toàn Ban chỉ đạo, Tổ thường trực triển khai tại tổng cục. Theo đó, tổng cục bổ sung thêm thành viên Tổ thường trực là đại diện lãnh đạo, phụ trách phòng của 8 Cục Thuế (Sơn La, Nam Định, Nghệ An, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Đồng Nai, Cần Thơ) nhằm huy động nguồn lực triển khai có kinh nghiệm quản lý thuế thực tế của một số Cục Thuế đại diện cho các vùng miền trên cả nước.

Tổng cục Thuế cũng đã hướng dẫn các Cục Thuế chủ động phối hợp với các cơ quan tuyên giáo, cơ quan thông tấn báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình, chi nhánh, văn phòng đại diện của VCCI để tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung quy định của pháp luật về HĐĐT đến toàn thể cộng đồng người nộp thuế thuộc địa bàn quản lý. Cơ quan thuế các cấp cần dựa trên lộ trình áp dụng HĐĐT với từng nhóm đối tượng để có hình thức tuyên truyền, hỗ trợ phù hợp, kịp thời qua hệ thống 479 kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế.

Chúng tôi cũng đã tiến hành rà soát, hoàn thiện chính sách, quy trình nghiệp vụ về HĐĐT và quy định về thành phần dữ liệu nghiệp vụ và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế. Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy trình quản lý HĐĐT về các nội dung hướng dẫn đối với HĐĐT theo lần phát sinh, HĐĐT có mã khởi tạo từ máy tính tiền và các nội dung hướng dẫn về quy trình thủ tục đối với biên lai điện tử, chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử…

Tổng cục Thuế cũng đã hướng dẫn các Cục Thuế chủ động phối hợp với các cơ quan tuyên giáo, cơ quan thông tấn báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình, chi nhánh, văn phòng đại diện của VCCI để tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung quy định của pháp luật về HĐĐT đến toàn thể cộng đồng người nộp thuế thuộc địa bàn quản lý. Cơ quan thuế các cấp cần dựa trên lộ trình áp dụng HĐĐT với từng nhóm đối tượng để có hình thức tuyên truyền, hỗ trợ phù hợp, kịp thời qua hệ thống 479 kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế.

PV: Qua việc triển khai đợt 1 thì thấy rằng, việc tập huấn về chính sách, quy trình, ứng dụng HĐĐT cũng như kết nối các tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT là rất cần thiết. Để triển khai giai đoạn 2, Tổng cục Thuế đã thực hiện việc này như thế nào, thưa ông?

Cục trưởng Phạm Quang Toàn: Để triển khai HĐĐT giai đoạn 2, Tổng cục Thuế đã tổ chức tập huấn chính sách, quy trình nghiệp vụ, quy định về thành phần dữ liệu và một số chức năng cơ bản của phần mềm quản lý HĐĐT cho 57 Cục Thuế. Chúng tôi cũng đã tập huấn cho các Cục Thuế về nội dung, kế hoạch, cách thức tổ chức, phối hợp trong triển khai HĐĐT tại cơ quan thuế.

Đối với nhà cung cấp dịch vụ, ngày 25/3/2022, Tổng cục Thuế đã tổ chức hội nghị trao đổi với các tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT (gồm 25 tổ chức nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu và 83 tổ chức cung cấp giải pháp) và 57 Cục Thuế tỉnh, thành phố để trao đổi, thống nhất kế hoạch, lộ trình, cách thức phối hợp cũng như trách nhiệm của cơ quan thuế và tổ chức cung cấp dịch vụ trong triển khai.

PV: Về hạ tầng công nghệ thông tin, Tổng cục Thuế đã nâng cấp, bổ sung trang thiết bị, máy móc như thế nào để triển khai trên diện rộng tại 57 tỉnh, thành phố trên cả nước?

Cục trưởng Phạm Quang Toàn: Để đáp ứng yêu cầu triển khai giai đoạn 2, Tổng cục Thuế sẽ lựa chọn một số tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT có đủ điều kiện để ủy quyền cấp mã HĐĐT trong trường hợp hệ thống của cơ quan thuế gặp sự cố, đáp ứng quy định về uỷ nhiệm lập hoá đơn, bổ sung các báo cáo tổng hợp tiến độ triển khai, báo cáo tổng hợp dữ liệu và hoàn thiện các tiện ích nhằm tạo thuận lợi hơn cho người nộp thuế và cán bộ thuế khi sử dụng phần mềm.

Bên cạnh đó, tổng cục cũng đã rà soát bổ sung năng lực hạ tầng kỹ thuật phục vụ triển khai HĐĐT giai đoạn 2 tại 57 tỉnh, thành phố từ tháng 4/2022 và tiếp tục thực hiện các thủ tục trang bị, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu tiếp nhận dữ liệu HĐĐT khi các tập đoàn, tổng công ty và 63 tỉnh, thành phố đồng loạt triển khai.

PV: Như ông vừa nói thì công tác chuẩn bị tại Tổng cục Thuế đã được thực hiện khá chu đáo. Vậy còn đối với các Cục Thuế thì sao, thưa ông?

Cục trưởng Phạm Quang Toàn: Đối với các Cục Thuế, căn cứ kế hoạch triển khai HĐĐT giai đoạn 2 đã được Bộ Tài chính phê duyệt, các Cục Thuế đã hoàn thành các công tác chuẩn bị như: tham mưu UBND tỉnh, thành phố ban hành quyết định thành lập ban chỉ đạo, thành lập tổ thường trực triển khai HĐĐT tại địa phương, thành lập trung tâm điều hành, hỗ trợ tại Cục Thuế và công bố đường dây nóng hỗ trợ người nộp thuế.

Các Cục Thuế cũng đã tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh, thành phố về kế hoạch tổ chức triển khai áp dụng HĐĐT chi tiết theo hướng dẫn và chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn về HĐĐT tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng, để các tổ chức, cá nhân hiểu, đồng thuận trong quá trình triển khai HĐĐT