Sự đồng thuận, tích cực phối hợp của NNT trên địa bàn là yếu tố quyết định cho thành công trong triển khai HĐĐT

Sự đồng thuận, tích cực phối hợp của NNT trên địa bàn là yếu tố quyết định cho thành công trong triển khai HĐĐT

Đó là chia sẻ của Cục trưởng Cục Thuế Phú Thọ Nguyễn Huy Hồng trả lời phỏng vấn Cổng TTĐT Tổng cục Thuế về công tác triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT) theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC.

PV: Là 1 trong 6 tỉnh, thành phố được Tổng cục Thuế lựa chọn triển khai thí điểm HĐĐT theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC giai đoạn 1, xin ông cho biết kết quả triển khai HĐĐT đến thời điểm hiện tại?

Cục trưởng Nguyễn Huy Hồng: Cục Thuế Phú Thọ rất vinh dự là một trong 6 tỉnh, thành triển khai HĐĐT giai đoạn 1. Đến thời điểm hiện tại có 6.161 DN và 1.131 hộ, cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai đã thực hiện chuyển đổi sang sử dụng HĐĐT theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC, đạt tỷ lệ 100%.

Như vậy, có thể nói rằng Cục Thuế Phú Thọ đã triển khai thành công HĐĐT theo đúng yêu cầu của Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính.

PV: Để đạt được kết quả trên, công tác chuẩn bị được Cục Thuế triển khai như thế nào?

Cục trưởng Nguyễn Huy Hồng: Cục Thuế xác định để triển khai thành công HĐĐT thì công tác chuẩn bị trước khi chính thức triển khai HĐĐT là rất quan trọng, có tính chất quyết định thành công. Do đó, ngay từ đâu Cục Thuế đã chú trọng vào công tác chuẩn bị triển khai ngay sau khi Bộ Tài chính ban hành quyết định về triển khai áp dụng HĐĐT tại tỉnh Phú Thọ.

Theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế, Cục Thuế Phú Thọ đã tham mưu cho UBND Tỉnh thành lập Ban chỉ đạo do đồng chí Phó Chủ tịch Tỉnh làm trưởng ban, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh làm Phó trưởng ban. Cục Thuế làm đầu mối phối hợp với Sở, Ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị xây dựng quy chế làm việc, kế hoạch triển khai chi tiết và chỉ đạo xuyên suốt trong quá trình triển khai.

Đồng thời, Cục Thuế tích cực tham gia tất cả các Hội nghị của Tổng cục Thuế về triển khai HĐĐT, tham gia kiểm thử phần mềm, tham gia tập huấn chính sách và phần mềm HĐĐT, làm việc với tất cả các nhà cung cấp giải pháp HĐĐT trên địa bàn để chuẩn bị triển khai. Thành lập Tổ thường trực triển khai tại Cục Thuế, xây dựng Kế hoạch chi tiết để sẵn sàng cho triển khai HĐĐT trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Cục Thuế đã gửi văn bản đến tất cả các tổ chức cung cấp giải pháp và 100% tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thuộc đối tượng triển khai HĐĐT để chuẩn bị cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đường truyền để kết nối với Tổng cục Thuế và chuẩn bị sẵn sàng triển khai HĐĐT.

Cùng với đó, Cục Thuế thành lập Trung tâm điều hành HĐĐT, tổng đài hotline, công bố đường dây nóng tại Cục Thuế và các Chi cục Thuế để hỗ trợ và giải đáp tất cả những vướng mắc về HĐĐT trong quá trình triển khai.

PV: Trong quá trình triển khai, không tránh khỏi những khó khăn, vậy Cục Thuế có những giải pháp gì để hỗ trợ NNT?

Cục trưởng Nguyễn Huy Hồng: Do công tác chuẩn bị trước khi triển khai được thực hiện tốt, nên khi triển khai HĐĐT theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC được thực hiện thuận lợi. Cục Thuế chủ động tổ chức tập huấn trực tuyến về chính sách và phần mềm HĐĐT cho NNT trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó chú trọng hướng dẫn chi tiết cho NNT là hộ, cá nhân kinh doanh.

Để hỗ trợ NNT giảm chí phí trong qua trình chuyển đổi HĐĐT, Cục Thuế đã phối hợp với các đơn vị cung cấp giải pháp để có chương trình ưu đãi, miễn phí 1 năm sử dụng và 100 số hóa đơn hoặc giảm 50% phí dịch vụ và sản phẩm.

Trong thời gian đầu triển khai các đơn vị cung cấp giải pháp và các tổ chức, DN phát sinh rất nhiều vướng mắc về chính sách, về phần mềm. Để kịp thời giải quyết vướng mắc của NNT, Cục Thuế đã tổ chức hội nghị đối thoại 3 bên giữa cơ quan thuế – doanh nghiệp – đơn vị cung cấp giải pháp để giải quyết tất cả những tồn tại, vướng mắc liên quan đến quá trình áp dụng HĐĐT.

Trung tâm điều hành HĐĐT Cục Thuế hoạt động 24/7 và thực hiện tiếp nhận tất cả các vướng mắc phát sinh của NNT, các khó khăn vướng mắc của các tổ chức, DN trong quá trình triển khai HĐĐT được giải quyết ngay trong ngày, do đó tạo sự tin tưởng, yên tâm cho NNT khi áp dụng HĐĐT.

Chính công tác chuẩn bị kỹ lưỡng cùng với đồng thuận, phối hợp tích cực của NNT trên địa bàn là yếu tố quyết định trong triển khai thành công HĐĐT của Cục Thuế Phú Thọ