Tăng cường kiểm tra cán bộ thường xuyên tiếp xúc với người nộp thuế

Tăng cường kiểm tra cán bộ thường xuyên tiếp xúc với người nộp thuế

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Lãnh đạo Tổng cục Thuế yêu cầu các đơn vị trong ngành tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công chức, viên chức trong thực thi công vụ, không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu.
Đây là nội dung trong công điện về chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật vừa được Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam gửi cục thuế các tỉnh, thành phố và các vụ, đơn vị thuộc Tổng cục Thuế.
Cụ thể, Tổng cục trưởng yêu cầu cục trưởng cục thuế các tỉnh, thành phố, thủ trưởng các vụ, đơn vị tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực thi nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động.
Các đơn vị cũng được yêu cầu tập trung chấn chỉnh việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý thuế, quản lý tài chính nội ngành, công tác tổ chức cán bộ.
Đặc biệt, lãnh đạo ngành thuế nhấn mạnh đề nghị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhất là công chức thường xuyên tiếp xúc với người nộp thuế. Lãnh đạo Tổng cục Thuế lưu ý không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, thờ ơ, vô cảm trong quá trình thực thi công vụ.
Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế yêu cầu các đơn vị có hình thức xử lý nghiêm minh theo quy định đối với cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật đồng thời xem xét, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan đơn vị để xảy ra vi phạm tại đơn vị mình quản lý.

Xuan Dung
Vietnamplus