Tăng thu ngân sách hơn 5,1 nghìn tỷ đồng sau thanh, kiểm tra thuế

Tăng thu ngân sách hơn 5,1 nghìn tỷ đồng sau thanh, kiểm tra thuế

Thời gian qua, công tác thanh tra, kiểm tra thuế là một trong những nội dung được ngành Thuế đặc biệt quan tâm. Cùng với các giải pháp thu hồi nợ thuế, công tác thanh, kiểm tra thuế góp phần chống thất thu NSNN, đảm bảo sự công bằng đối với người nộp thuế trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, đến 28/4, toàn ngành Thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 13.890 doanh nghiệp, đạt 13,66% kế hoạch (kế hoạch năm 2017 là 101.706 doanh nghiệp), bằng 113,97% so với cùng kỳ năm 2016. Số thu tăng qua thanh, kiểm tra hơn 5.166 tỷ đồng, bằng 175,92% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó: truy thu 4.248 tỷ đồng; truy hoàn 31,1 tỷ đồng; phạt 817 tỷ đồng; tăng thu qua kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế 69,22 tỷ đồng.

Trong quý I/2017, cơ quan thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 25 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết. Qua đó các đơn vị đã truy thu, truy hoàn và phạt 150,5 tỷ đồng, giảm lỗ 180 tỷ đồng, giảm khấu trừ 0,02 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 139 tỷ đồng. Riêng thanh tra, kiểm tra xác định lại giá thị trường đối với giao dịch liên kết đã truy thu 67,6 tỷ đồng, giảm lỗ 65 tỷ đồng, điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 464,62 tỷ đồng.

Đồng thời, cơ quan thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) với tổng số là 1.064 quyết định hoàn thuế trước, kiểm tra sau. Trong đó, quyết định hoàn phát sinh năm 2017 đã thanh tra, kiểm tra là 92 quyết định, quyết định hoàn phát sinh trước năm 2017 là 972 quyết định. Tổng số tiền phải thu hồi hoàn, truy hoàn và xử lý vi phạm hành chính số tiền 42,4 tỷ đồng. Tổng số tiền đã nộp NSNN hơn 11,6 tỷ đồng.

Có được những kết quả tích cực từ công tác thanh tra, kiểm tra thuế chính là nhờ giải pháp đưa ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào công tác thanh tra, kiểm tra thuế không chỉ góp phần chống thất thu hiệu quả, mà còn từng bước hiện đại hóa công tác quản lý thuế.

Cùng với việc thí điểm hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử có xác thực, khai thuế điện tử đối với cá nhân cho thuê nhà…, ngành Thuế cũng đang tiến hành thí điểm thanh tra, kiểm tra thuế bằng phương thức điện tử.

Lãnh đạo Tổng cụcThuế đánh giá, việc đưa ứng dụng CNTT vào công tác thanh tra, kiểm tra thuế là một bước tiếp theo trong việc điện tử hóa các quy trình thủ tục thuế, hiện đại hóa ngành Thuế giai đoạn tới, cũng như đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết 19 của Chính phủ về tiếp tục giảm giờ nộp thuế xuống còn 110 giờ/năm vào năm 2020.

Tapchitaichinh