Tăng thuế bảo vệ môi trường chưa tác động tới giá bán lẻ xăng dầu

Tăng thuế bảo vệ môi trường chưa tác động tới giá bán lẻ xăng dầu

Ông Nguyễn Đình Thi, Vụ trưởng, Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) cho biết, Bộ Tài chính đang đề xuất điều chỉnh khung thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu sau khi dự thảo này được Quốc hội thông qua.
Trên cơ sở đánh giá tác động cụ thể đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tới giá bán lẻ xăng dầu và đời sống người dân và tùy vào điều kiện kinh tế xã hội ở từng thời kỳ, Chính phủ sẽ trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định mức thuế bảo vệ môi trường cụ thể đối với xăng dầu trong phạm vi khung quy định tại Luật cho phù hợp.
“Việc điều chỉnh mức thuế cụ thể dưới hình thức ban hành Nghị quyết sẽ được thực hiện theo quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch,” ông Thi nêu rõ.

Về việc điều chỉnh khung mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu theo dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường nhiều khả năng sẽ tác động tới hoạt động sản xuất kinh doanh và giá cả tiêu dùng, ông Thi cho rằng, hiện tại, Bộ Tài chính mới đề xuất điều chỉnh khung thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu trên cơ sở tính toán nhiều yếu tố để đảm bảo tính ổn định của Luật áp dụng cho thời gian dài.
Do đó, việc điều chỉnh khung thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu chưa tác động đến giá bán lẻ xăng dầu, cũng như đến sản xuất kinh doanh.
Trước băn khoăn việc tăng khung thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu liệu có làm giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp và chưa phù hợp với chủ trương tạo điều kiện cho sự phát triển của doanh nghiệp, ông Thi khẳng định, khi đề xuất mức thuế bảo vệ môi trường cụ thể thì Bộ Tài chính sẽ phải có các đánh giá tác động của việc điều chỉnh mức thuế đến nền kinh tế trong nước để đảm bảo cùng với nhiều giải pháp khác; trong đó có giải pháp về cải cách hành chính sẽ không làm giảm sức cạnh tranh cũng như sự phát triển của doanh nghiệp Việt Nam.
Mức thuế bảo vệ môi trường cụ thể đối với xăng vẫn áp dụng như hiện hành là 3.000 đồng/lít./.

Thạch Huê
TTXVN