Tăng tốc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2023

Tăng tốc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2023

Sáng ngày 05/12, dưới sự chủ trì của Tổng cục trưởng Mai Xuân ThànhTổng cục Thuế tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá tình hình thực hiện chương trình công tác thuế  kế hoạch triển khai nhiệm vụ, chương trình công tác thuế thời gian còn lại của năm 2023.

Thu ngân sách 11 tháng bằng 96,7% so với cùng kỳ

Theo báo cáo tại hội nghị, kết quả thu ngân sách lũy kế 11 tháng đầu năm 2023 do cơ quan Thuế quản lý đạt 1.336.002 tỷ đồng, bằng 96,7% so với cùng kỳ. Cụ thể: thu từ dầu thô ước đạt 56.544 tỷ đồng, bằng 80% so với cùng kỳ; thu nội địa ước đạt 1.279.458 tỷ đồng, bằng 97,6% so với cùng kỳ. Thu thuế, phí nội địa ước đạt 1.023.817 tỷ đồng, bằng 100,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Đối với chặng ‘nước rút’ cuối năm 2023, toàn ngành Thuế tập trung, nỗ lực trong công tác quản lý thu, phấn đấu thu đạt cao nhất theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính. Tổng cục Thuế đã thành lập các Đoàn công tác chỉ đạo thu tại Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, trong tháng 11 và 12/2023, toàn Ngành tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tăng cường quản lý thu, chống thất thu gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra; công tác quản lý, đôn đốc thu hồi nợ; công tác hoàn thuế; triển khai mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện công tác kỷ luật, kỷ cương trong toàn Ngành.

Đặc biệt, các chính sách miễn giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất trong thời gian qua đã giúp kịp thời tháo gỡ những khó khăn cho DN và người dân, góp phần tích cực đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Trong 11 tháng qua, Chính phủ, Quốc hội đã ban hành theo thẩm quyền và trình các cấp có thẩm quyền ban hành nhiều chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế cho DN và người dân với tổng số tiền thuế, tiền thuê đất thuộc diện được gia hạn, miễn, giảm là khoảng 165.026 tỷ đồng, trong đó: số tiền thuế, tiền thuê đất thuộc diện được gia hạn khoảng 106.946 tỷ đồng; số tiền thuế, tiền thuê đất được miễn, giảm khoảng 58.080 tỷ đồng.

Đáng chú ý, công tác quản lý hoàn thuế được đẩy nhanh và tổ chức kiểm soát chặt chẽ đảm bảo việc hoàn thuế đúng đối tượng, đúng chính sách pháp luật của Nhà nước. Tổng cục Thuế đã chỉ đạo cơ quan thuế các cấp đẩy nhanh tiến độ giải quyết hoàn, đồng thời đẩy mạnh kiểm soát công tác hoàn thuế GTGT đảm bảo hoàn thuế chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

Kết quả, tính đến cuối tháng 11/2023, cơ quan thuế đã ban hành 16.778 quyết định hoàn thuế GTGT với tổng số tiền thuế hoàn là 127.783 tỷ đồng, bằng 68,7% so với dự toán hoàn thuế GTGT năm 2023 đã được Quốc hội thông qua, bằng 93% so với cùng kỳ năm 2022.

11 tháng qua, cơ quan Thuế các cấp đã thực hiện thực hiện được 62.343 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 85,5% kế hoạch năm 2023 và bằng 96,9% so với cùng kỳ năm 2022; kiểm tra được 581.367 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế bằng 87,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 57.937 tỷ đồng bằng 97,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Công tác quản lý nợ thuế đã được cơ quan thuế các cấp quan tâm, chú trọng triển khai. Tính đến cuối tháng 11/2023, toàn ngành Thuế thu hồi nợ thuế ước thu được 42.312 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nợ ngành thuế quản lý ước tính đến cuối tháng 11 là 163.591 tỷ đồng, tăng 2,6% so với thời điểm ngày 31/10/2023, tăng 10,7% so với thời điểm ngày 31/12/2022.

Đối với Cổng tiếp nhận thông tin TMĐT trong nước, tính đến cuối tháng 11, số lượng Sàn gửi dữ liệu cung cấp thông tin đến cơ quan thuế là 375 sàn TMĐT.

Về HĐĐT, với việc toàn bộ các tổ chức, DN, cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh có sử dụng hóa đơn đã chuyển sang sử dụng HĐĐT. Kết quả triển khai toàn quốc lũy kế đến cuối tháng 11/2023, số lượng HĐĐT cơ quan thuế đã tiếp nhận và xử lý là khoảng 5,9 tỷ hóa đơn (trong đó 1,7 tỷ hóa đơn có mã và hơn 4,2 tỷ hóa đơn không mã).

Đến nay, đã có 37.542 DN, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền với số lượng hóa đơn có mã khởi tại từ máy tính tiền hơn 72,7 triệu hóa đơn với tổng số tiền thuế là 4.208 tỷ đồng.

Nỗ lực trong công tác quản lý thu

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành yêu cầu trong thời gian cuối cùng của năm 2023, toàn ngành Thuế cần tiếp tục nỗ lực tập trung vào thu ngân sách, trong công tác quản lý thu, phấn đấu thu đạt cao nhất nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, Tổng cục trưởng yêu cầu, các đơn vị tăng cường triển khai tổng hợp cập nhật kết quả thu NSNN năm 2023 hàng ngày, hàng tuần, phục vụ chỉ đạo, điều hành thu của Tổng cục Thuế và Bộ Tài chính; Đánh giá chi tiết ước thực hiện năm 2023, triển khai giao dự toán thu năm 2024 theo từng địa phương, từng khu vực, khoản thu, sắc thuế.

Song song với đó, tiếp tục bám sát và đánh giá tình hình kinh tế trong nước, thế giới; phân tích, nhận định những tác động từ những chính sách tài khóa tiền tệ mà các nước thực hiện đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DN trong nước để nhận diện đúng những rủi ro, kịp thời tham mưu cho Bộ Tài chính, Chính phủ có kịch bản, giải pháp chủ động trong điều hành thu NSNN.

Tiếp tục tổ chức quản lý thuế hiệu quả đối với các NCCNN: Rà soát, đôn đốc các NCCNN chưa thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế trên cổng TTĐT của Tổng cục Thuế; Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện các nội dung nâng cấp cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài đảm bảo thuận lợi trong quá trình thực hiện.

Cùng với đó, tiếp tục vận hành hệ thống HĐĐT, đẩy nhanh tiến độ nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đảm bảo thông suốt trên toàn quốc, đặc biệt là trong tháng cuối năm