Thông báo số giờ CNKT năm 2017 tính đến ngày 15/08/2017

Thông báo số giờ CNKT năm 2017 tính đến ngày 15/08/2017

Kính gửi Quý Công ty, các KTV, Hội viên,

VACPA kính đề nghị Quý Công ty, các KTV, Hội viên kiểm tra số giờ thực tế đã học CNKT (trong bảng tổng hợp đính kèm, gồm 04 sheet bao gồm: Danh sách giờ CNKT của KTV báo cáo Bộ Tài chính, Danh sách giờ CNKT chi tiết, Danh sách  thiếu giờ KT-KiT, thiếu giờ đạo đức, tổng giờ < 40 giờ).

Để giúp KTV có đủ điều kiện về giờ CNKT để đăng ký hành nghề kiểm toán năm 2018, VACPA rất mong nhận được sự hợp tác của các Quý Công ty kiểm toán, các KTV, các Hội viên trong việc thực hiện các công việc nêu trên.

Mọi thông tin phản ánh trước 15h ngày 17/08/2017 xin vui lòng liên hệ với VACPA theo địa chỉ dưới đây để kịp thời xử lý:

Tại Hà Nội: Email: trungtamdaotao@vacpa.org.vn; ĐT: 024.39724334 (ext: 103)

Tại Tp.Hồ Chí Minh: Email: hcmc@vacpa.org.vn;  ĐT: 028.39306435 (ext: 101)

Xin trân trọng cảm ơn!

Trích nguồn: VACPA