Thông báo nhận Chứng chỉ Kiểm toán viên và Chứng chỉ Hành nghề kế toán 2017

Thông báo nhận Chứng chỉ Kiểm toán viên và Chứng chỉ Hành nghề kế toán 2017

Thông tin từ Bộ Tài chính (Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán) cho biết: Ngày 08/06/2017 tại Quyết định số 747/2017/QĐ-BTC Bộ trưởng Bộ Tài chính đã cấp 312 Chứng chỉ KTV, 75 Chứng chỉ hành nghề kế toán và 50 Chứng chỉ chuyển đổi cho các thí sinh dự thi kỳ thi năm 2017 tại Hà Nội và tại TP. Hồ Chí Minh. Đến nay, thủ tục cấp chứng chỉ đã hoàn thành.

Các thí sinh và các công ty cử người trực tiếp đến nhận chứng chỉ theo địa chỉ:

– Thời gian phát chứng chỉ: 09h00 – 11h00 (bắt đầu từ 09/06/2017 – 10/07/2017)

– Địa điểm phát chứng chỉ: Phòng 904, tầng 9, trụ sở Bộ Tài chính, 28 Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội

– Điện thoại liên hệ: 04 22 20 28 28 ( máy lẻ: 8580) – gặp chị Nguyễn Thị Làn

Người không đến nhận trực tiếp được có thể viết giấy uỷ quyền cho người khác đến nhận.

Không gửi qua bưu điện và mất không cấp lại.

Link xem danh sách nhận chứng chỉ tại đây!