Thu ngân sách 4 tháng đầu năm 2024 bằng 43% so với dự toán

Thu ngân sách 4 tháng đầu năm 2024 bằng 43% so với dự toán

Sáng ngày 06/05/2024, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành đã chủ trì Hội nghị giao ban Tổng cục Thuế đánh giá tình hình thực hiện chương trình công tác thuế tháng 4, kế hoạch triển khai nhiệm vụ và chương trình công tác thuế tháng 5 năm 2024. Tham dự cuộc họp có các Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế và tập thể Lãnh đạo các Vụ/đơn vị thuộc, trực thuộc cơ quan Tổng cục Thuế.

Chính sách miễn giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất đã giúp kịp thời tháo gỡ những khó khăn

Trong những tháng đầu năm 2024, ngành Thuế đã bám sát các mục tiêu đề ra theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính. Toàn ngành đã phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN; triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tăng cường quản lý thu, chống thất thu gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho DN, người nộp thuế; triển khai mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra; tăng cường công tác tuyên truyền, đối thoại, giải đáp vướng mắc cho người nộp thuế.

Đặc biệt, các chính sách miễn giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất đã giúp kịp thời tháo gỡ những khó khăn cho DN và người dân, góp phần tích cực đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ phục hồi sản xuất, kinh doanh. Theo đó, tổng số tiền thuế, tiền thuê đất được miễn, giảm trong 4 tháng đầu năm 2024 là khoảng 25.508 tỷ đồng.

Đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm thu NSNN do cơ quan thuế quản lý cho thấy tổng thu NSNN 4 tháng đầu năm 2024 ước đạt ước đạt 640.298 tỷ đồng, bằng 43% so với dự toán, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 21.236 tỷ đồng, bằng 46,2% so với dự toán, bằng 100,6% so với cùng kỳ năm 2023; thu nội địa ước đạt 619.063 tỷ đồng, bằng 43% so với dự toán, tăng 11% so với cùng kỳ; thu thuế, phí nội địa ước đạt 478.433 tỷ đồng, bằng khoảng 44% so với dự toán, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2023.

So với mức tăng trưởng cùng kỳ năm 2023 có 13/20 khoản thu, sắc thuế đạt khá (trên 40%); 12/20 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng so với cùng kỳ

Về tổng thể có 25/63 địa phương có tiến độ thực hiện dự toán đạt khá (trên 40%); 26/63 địa phương đạt từ 30% – 40%; còn lại 12/63 địa phương đạt thấp (dưới 30% dự toán).

Tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý thuế

Đối với kết quả thực hiện các chức năng quản lý thuế, 4 tháng đầu năm 2024 toàn ngành Thuế đã thực hiện 10.501 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 15,8% kế hoạch năm 2024 và bằng 86% so với cùng kỳ; kiểm tra được 98.330 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế bằng 76,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 9.956 tỷ đồng, bằng 57,7% so với cùng kỳ. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 1.704 tỷ đồng, bằng 56,8% số tăng thu qua thanh tra kiểm tra.

Về công tác thu nợ tiền thuế, tổng số tiền thu nợ thuế của toàn ngành lũy kế tính đến cuối tháng 4/2024 ước thu được 32.068 tỷ đồng.

Về tình hình hoạt động của các DN, tính đến cuối tháng 4/2024, toàn quốc có 926.225 DN đang kinh doanh, tăng 30.118 DN (tương ứng 3,4%) so với thời điểm cuối năm 2023.

Riêng về hoàn thuế GTGT, đến cuối tháng 4/2024, cơ quan thuế đã ban hành 5.580 quyết định hoàn thuế GTGT với tổng số tiền thuế hoàn là 39.440 tỷ đồng; bằng 23,1% so với dự toán hoàn thuế GTGT năm 2024; bằng 105% so với cùng kỳ năm 2023.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế

Đối với hóa đơn điện tử (HĐĐT) cho thấy công tác vận hành, xử lý hạ tầng kỹ thuật hệ thống HĐĐT nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định 24/7, đáp ứng yêu cầu tiếp nhận, và xử lý cấp mã HĐĐT, không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DN, tổ chức, cá nhân kinh doanh.

Tính từ khi triển khai đến hết 21/04/2024, số lượng HĐĐT cơ quan thuế tiếp nhận và xử lý ước đạt 7,48 tỷ hóa đơn, trong đó: 2,08 tỷ hóa đơn có mã và hơn 5,4 tỷ hóa đơn không mã.

Về triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền đã có 53.424 cơ sở kinh doanh đã đăng ký sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, số lượng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền là hơn 328,6 triệu hóa đơn.

Thực hiện triển khai xuất hóa đơn theo từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu, đến nay, toàn quốc đã có 15.935 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực hiện phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng, đạt trên 100% tổng số cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Bên cạnh đó, công tác triển khai dịch vụ đăng ký, nộp thuế điện tử qua ứng dụng Etax Mobile, kết quả có 963.217 lượt tải và cài đặt, sử dụng ứng dụng, số giao dịch qua ngân hàng thương mại là 1.490.079 giao dịch với tổng số tiền đã nộp thành công 3.505,5 tỷ đồng.

Về công tác quản lý thuế đối với thương mại điện tử, đến nay đã có 94 NCCNN đăng ký và được cấp mã số thuế qua Cổng TTĐT, tăng 09 NCCNN đăng ký mới so với tháng trước. Lũy kế 04 tháng đầu năm thu được khoảng 3.900 tỷ đồng.

Toàn ngành nỗ lực, tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp quản lý thuế

Phát biểu tại Hội nghị, để triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành đề nghị các đơn vị trong toàn ngành Thuế nỗ lực, tập trung triển khai một số nhóm nhiệm vụ cơ bản sau:

Một là, tiếp tục theo dõi sát sao và đánh giá đúng tình hình kinh tế trong nước và thế giới năm 2024; phân tích, nhận định những tác động từ những chính sách tài khóa tiền tệ mà các nước thực hiện đến sức khoẻ DN và hoạt động SXKD của DN trong nước để nhận diện sớm những rủi ro, kịp thời tham mưu cho Bộ Tài chính, Chính phủ có kịch bản, giải pháp chủ động trong điều hành thu NSNN năm 2024.

Hai là, Tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác quản lý thuế, thực hiện tốt các gói hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời những khó khăn cho DN, tạo nguồn thu bền vững cho NSNN. Chủ động rà soát, đánh giá, tham mưu Chính phủ xây dựng các gói hỗ trợ năm 2024, bao gồm: Nghị định về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập DN, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024; Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

Ba là, tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền đảm bảo trọng tâm, trọng điểm theo Kế hoạch thông tin tuyên truyền ngành Thuế năm 2024. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ NNT, giúp người nộp thuế dễ dàng tiếp cận, nắm bắt, hiểu và tuân thủ các chính sách thuế.

Bốn là, thực hiện phân loại các khoản nợ thuế chính xác để có giải pháp quản lý, đôn đốc thu phù hợp, đúng quy định. Tăng cường, thực hiện nghiêm, đẩy đủ các biện pháp đôn đốc và cưỡng chế thu nợ thuế, công khai thông tin theo đúng quy định, đẩy mạnh áp dụng biện pháp cấm xuất cảnh. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các Bộ ngành liên quan trong việc thu hồi nợ đọng thuế.

Năm là, tập trung triển khai Kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2024 của cơ quan Tổng cục Thuế; Xây dựng và triển khai công tác thanh tra, kiểm tra theo các chuyên đề chống thất thu trong các lĩnh vực có rủi ro cao về thuế.

Sáu là, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát kê khai thuế của người nộp thuế. Đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ hoàn thuế theo đúng quy định. Tổ chức kiểm tra sau hoàn thuế kết hợp với thanh tra, kiểm tra quyết toán thuế.

Bảy là, tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng công cụ phân tích dữ liệu lớn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác quản lý thuế, quản lý hóa đơn, kiểm soát rủi ro, phòng chống gian lận về HĐĐT, tập trung triển khai ứng dụng tự động cảnh báo xuất khống HĐĐT theo hệ số K, … nâng cao hiệu quả quản lý thuế.

Tám là, triển khai tốt công tác tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ và chuẩn bị các công việc để tổ chức kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2024 theo Kế hoạch được phê duyệt

Chín là, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật thuế để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển kinh tế số…; nâng cao tính minh bạch, chuyên nghiệp, tạo môi trường để thu hút đầu tư kinh doanh nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong công tác quản lý thu NSNN đồng thời tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho NNT thực hiện nghĩa vụ với NSNN