Thu nội địa 10 tháng đạt 82,9% dự toán

Thu nội địa 10 tháng đạt 82,9% dự toán

Thông tin từ Tổng cục Thuế, tính đến hết tháng 10/2017, toàn ngành Thuế đã thu ngân sách được 803.365 tỷ đồng, bằng 82,9% dự toán, tăng 12,9% so với cùng kỳ (không bao gồm phần thu từ bán cổ phần của Nhà nước tại các doanh nghiệp).

Ngành Thuế thu thêm 165.215 tỷ đồng là sẽ đạt 100% dự toán Chính phủ, Bộ Tài chính giao. Ảnh: Đức Minh

Theo phân tích của Tổng cục Thuế, trong tổng thu do cơ quan thuế thực hiện, thu từ dầu thô ước đạt 37.854 tỷ đồng, bằng 98,8% dự toán, tăng 16,1% so cùng kỳ.

Thu từ dầu thô đạt khá chủ yếu do giá dầu thanh toán bình quân 10 tháng ước đạt 53,9 USD/thùng, cao hơn 3,9 USD/thùng so với giá dự toán và tăng 27,7% so với cùng kỳ. Sản lượng thanh toán 10 tháng ước đạt 11.268 ngàn tấn, bằng 91,8% so với dự toán, bằng 89,8% so với cùng kỳ.

Nhờ vậy, thu nội địa 10 tháng ước đạt 765.511 tỷ đồng, bằng 82,3% dự toán, tăng 12,7% so với cùng kỳ. Số thu không kể tiền sử dụng đất ước đạt 679.407 tỷ đồng, bằng 78,4% dự toán, tăng 10,6% so với cùng kỳ.

So với dự toán thì 11/17 khoản thu, sắc thuế ước thu đạt khá (trên 83%) như: Thu thuế TNCN ước đạt 84,2%; thu phí, lệ phí ước đạt 101,9%; thu từ xổ số ước đạt 98,9%; tiền sử dụng đất ước đạt 135,2%; tiền cho thuê mặt đất, mặt nước ước đạt 171,2%; lệ phí trước bạ ước đạt 86,4%; tiền bán nhà gấp 3,99 lần; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ước đạt 111,6%; thu tại xã ước đạt 85%; thu cổ tức và LNCL ước đạt 83,5%.

Tuy nhiên, còn 6/17 khoản thu chưa đảm bảo tiến độ thực hiện dự toán như: Khu vực DNNN ước đạt 72,2%; khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 70,7%; khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh ước đạt 76,8%; thuế bảo vệ môi trường ước đạt 79,7%; thu khác ngân sách ước đạt 57%; thu cấp quyền khai thác khoáng sản ước đạt 68,7%.

Qua công tác quản lý thu, theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của DN, Tổng cục thuế cho biết, đến 31/10/2017, toàn quốc có 629.314 DN đang kinh doanh, tăng 61.546 doanh nghiệp (10,84%) so với thời điểm 31/12/2016.

Khánh Huyền
TBTC