Thu nội địa thấp hơn cùng kỳ các năm gần đây

Thu nội địa thấp hơn cùng kỳ các năm gần đây

Với nhận định này, Tổng cục Thuế yêu cầu các đơn vị trong ngành tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý thuế; tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành tháo gỡ khó khăn, giải tỏa ách tắc để khơi thông nguồn thu, tăng cường hiệu quả chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế nhằm đảm bảo tiến độ huy động nguồn lực cho NSNN theo các mục tiêu phấn đấu đã đề ra.

Theo báo cáo tại cuộc họp giao ban tháng 8 của Tổng cục Thuế, trong tháng 7 tổng số thu NSNN do ngành thuế thực hiện ước đạt 82.800 tỷ đồng, bằng 8,5% dự toán; luỹ kế 7 tháng đầu năm, số thu do ngành thuế quản lý đạt 549.396 tỷ đồng, bằng 56,7% dự toán, tăng 10,1% so cùng kỳ (không bao gồm phần thu từ bán cổ phần của Nhà nước tại các DN). Trong đó thu từ dầu thô ước đạt 27.101 tỷ đồng, bằng 70,8% dự toán, tăng 16,2% so với cùng kỳ; thu nội địa ước đạt 522.295 tỷ đồng, bằng 56,1% dự toán, tăng 9,8% so với cùng kỳ. Tuy nhiên nếu loại trừ khoản thu tiền sử dụng đất thì ước đạt 462.744 tỷ đồng, bằng 53,4% dự toán, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2016. Trong số 17 khoản thu, sắc thuế mà Tổng cục Thuế được giao huy động, có 9 khoản ước thu đạt khá so với dự toán (thuế TNCN 60,8%; tiền sử dụng đất 93,5%; thu phí, lệ phí 74%; thu tại xã 58,6%; thu từ xổ số 77,9%) và cũng 9 khoản có mức tăng trưởng thu so với cùng kỳ ( thu từ khu vực DN có vốn ĐTNN tăng 5,3%; khu vực NQD tăng 12,3%; thuế TNCN tăng 19,4%; thu tiền sử dụng đất tăng 29,8%; thu tiền cho thuê đất tăng 15,2%; thu phí, lệ phí gấp 2,66 lần). Cả nước có 58/63 cục thuế đạt được mức tăng trưởng thu so với cùng kỳ năm trước; 46 cục thuế thu đạt trên mức bình quân chung của toàn ngành, trong đó có 25 cục thuế thu đạt trên 72% dự toán và 17 cơ quan thuế địa phương thu thấp dưới 62% dự toán.

Tổng cục Thuế cho biết, để đạt được kết quả này, trong tháng cơ quan thuế các cấp đã cập nhật thường xuyên chính sách, thủ tục hành chính và các mọi hoạt động về thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng để cung cấp và hướng dẫn người nộp thuế thực hiện nắm bắt kịp thời. Mọi khó khăn, vướng mắc trong quá trình chấp hành pháp luật thuế và trong hoạt động SXKD của các DN, hộ kinh doanh, nhất là liên quan đến khởi nghiệp đều được ưu tiên giải quyết thấu đáo. Bên cạnh việc theo dõi sát tình hình hoạt động của DN trong cả nước để đưa ngay vào diện quản lý thuế, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo toàn ngành đẩy nhanh công tác thanh, kiểm tra và tiến độ thu hồi nợ thuế. Nhờ đó đến thời điểm này, toàn ngành đã thực hiện 49.090 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 54,2% kế hoạch năm 2017, tăng 25,34% với tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 10.435,69 tỷ đồng, bằng 130,53% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 6.111,86 tỷ đồng, đạt 58,56% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra và bằng 222,9% so với cùng kỳ năm 2016. Cũng bằng các biện pháp rà soát, quản lý chặt chẽ, quyết liệt đôn đốc thu nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế, tính đến 30/6/2017, cơ quan thuế các cấp đã thu hồi về cho NSNN 25.721 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 54,5% số tiền thuế nợ tại thời điểm 31/12/2016 chuyển sang năm 2017, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, thu bằng biện pháp đôn đốc nợ là 18.773 tỷ đồng, bằng biện pháp cưỡng chế nợ là 6.948 tỷ đồng.

Không nằm ngoài mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, việc triển khai các đề án, ứng dụng công nghệ thông tin đã và đang được ngành thuế gấp rút thực hiện. Theo đó, tính đến ngày 30/7/2017, với trên 1,76 lượt giao dịch nộp thuế điện tử, số tiền thuế đã nộp vào NSNN là trên 268.557 tỷ đồng. Cũng tính đến mốc thời gian này, đã có 931 DN thực hiện kê khai hoàn thuế điện tử, đạt 39,2% trên tổng số 2.376 DN tham gia thí điểm, trong đó đã giải quyết hoàn 523 hồ sơ với tổng số tiền thuế đã hoàn là hơn 3.466 tỷ đồng. Về triển khai hóa đơn điện tử, tính đến 20/7/2017, trên cơ sở hỗ trợ cho hơn 200 DN tại 2 Cục Thuế Hà Nội và TP HCM thực hiện đăng ký và xuất hóa đơn điện tử có xác thực, đã có 4,7 triệu hóa đơn được xác thực với tổng tiền doanh thu đã xác thực là 38.691 tỷ, tổng thuế đã xác thực là 2.461 tỷ đồng. Đề án khai, nộp thuế điện tử đối với cho thuê nhà, nộp thuế chuyển nhượng nhà đất (thuế TNCN và lệ phí trước bạ) tiếp tục được triển khai thí điểm tại Cục Thuế Hà Nội, TP HCM và các chi cục thuế trực thuộc với tổng số 17.350 tờ khai đã tiếp nhận để chuẩn bị nộp thuế điện tử qua các ngân hàng Agribank, Vietcombank, Viettinbank, BIDV. Cạnh đó, Tổng cục Thuế tiếp tục nghiên cứu xây dựng chế độ kế toán cho DN nhỏ, siêu nhỏ; tiếp tục ban hành mới và sửa đổi các đề án, quy trình nghiệp vụ liên quan đến NNT theo đúng tiến độ đã đề ra tại Quyết định số 200/QĐ-TCT về Kế hoạch hành động của Tổng cục Thuế để thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP; đồng thời đẩy mạnh việc phát triển ứng dụng đáp ứng yêu cầu triển khai các quy trình, chính sách mới và yêu cầu sửa đổi chính sách nhằm đơn giản hoá thủ tục hành chính, giảm số giờ tuân thủ về thuế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Khẳng định tất cả những nỗ lực này đã góp phần đảm bảo tiến độ thực hiện nhiệm vụ chính trị trong 7 tháng đầu năm. Tuy nhiên với đánh giá kết quả thu nội địa đạt thấp cả về tiến độ thu và tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ các năm gần đây, Tổng cục Thuế yêu cầu các đơn vị trong ngành tiếp tục tăng tốc triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý thuế; tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành tháo gỡ khó khăn, giải tỏa ách tắc để khai thác tăng thu, đôn đốc kịp thời mọi khoản thu phát sinh vào NSNN. Trong đó tập trung rà soát, lập kế hoạch chi tiết đối với các khoản thu: lợi nhuận còn lại và cổ tức được chia; thu từ dầu thô và khí thiên nhiên; các khoản thu từ phí, lệ phí, nguồn thu thuế TNDN phát sinh năm 2017; các DN có dư địa thu NSNN; các DN ngoài quốc doanh, hộ, cá nhân kinh doanh có rủi ro cao… để giao nhiệm vụ thu và tổ chức thanh tra, kiểm tra, đôn đốc thu nộp NSNN./.

TM
Tapchithue