Thuế tối thiểu toàn cầu – Kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng các văn bản pháp luật

Thuế tối thiểu toàn cầu – Kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng các văn bản pháp luật

Thực hiện thỏa thuận hỗ trợ kỹ thuật giữa Tổng cục Thuế và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) năm 2024, sáng nay 08/7, Tổng cục Thuế và IMF đã phối hợp tổ chức Hội thảo về Thuế tối thiểu toàn cầu. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Tổng cục Thuế. Về phía IMF có ông Steve Vesperman và bà Fjolla Muja là các chuyên gia của Văn phòng IMF tại Hà Nội.

Trao đổi tại Hội thảo, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Mạnh Thị Tuyết Mai chia sẻ, ngày 29/11/2023, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết số 107/2023/QH về thuế tối thiểu toàn cầu áp dụng từ ngày 01/01/2024.

Thực hiện phân công của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết, Tổng cục Thuế được giao nhiệm vụ xây dựng Nghị định quy định chi tiết Nghị quyết số 107/2023/QH15 về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu.

Theo lộ trình xây dựng và ban hành Nghị định, dự kiến tháng 7/2024 dự thảo Nghị định sẽ được tổ chức lấy ý kiến các bộ, ngành, hiệp hội, cơ quan liên quan, đối tượng chịu sự tác động bằng văn bản và đăng Website Chính phủ, Website Bộ Tài chính. Sau khi có ý kiến góp ý, Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) sẽ tổng hợp, nghiên cứu, giải trình, tiếp thu các ý kiến góp ý để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo nghị định trình Chính phủ dự kiến trong tháng 10/2024.

“Với mục đích hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định quy định chi tiết Nghị quyết 107 trước khi tổ chức lấy ý kiến rộng rãi theo đúng kế hoạch đề ra, tại hội thảo lần này, Tổng cục Thuế mong muốn nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ các chuyên gia để sớm hoàn thiện dự thảo Nghị định.” – Phó Vụ trưởng Mạnh Thị Tuyết Mai bày tỏ.

Tại hội thảo, đại diện lãnh đạo và các chuyên gia của Tổng cục Thuế đã được lắng nghe chia sẻ về kinh nghiệm quốc tế từ các chuyên gia của IMF về xây dựng các văn bản pháp luật về thuế tối thiểu toàn cầu. Trong đó, những nội dung như: xác định các doanh nghiệp thuộc diện áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu và các quy trình; biện pháp quản lý thuế cụ thể đối với doanh nghiệp thuộc diện áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu từ góc độ quản lý thuế được các chuyên gia của IMF chia sẻ và làm rõ.

Trong quá trình tham dự hội thảo, các ý kiến trao đổi làm rõ các vướng mắc trong quá trình dự thảo Nghị định đã được các chuyên gia trao đổi cụ thể. Kết quả của hội thảo sẽ giúp Tổng cục Thuế hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định quy định chi tiết Nghị quyết 107 trước khi lấy ý kiến rộng rãi