Tổng cục Thuế tổ chức chương trình hỗ trợ trực tuyến về Hóa đơn điện tử

Tổng cục Thuế tổ chức chương trình hỗ trợ trực tuyến về Hóa đơn điện tử

Để hỗ trợ cho người nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử được thuận lợi, ngày 15/6/2022, Tổng cục Thuế sẽ tổ chức chương trình “Hỗ trợ trực tuyến về Hóa đơn điện tử” giới thiệu những điểm cần lưu ý và giải đáp vướng mắc thường gặp của người nộp thuế trong quá trình đăng ký, sử dụng Hóa đơn điện tử.

Chương trình được tổ chức với các hình thức:

– Hỗ trợ trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tại địa chỉ: http://www.gdt.gov.vn từ 8h30 đến 16h30.

– Thực hiện Livestream trên trang fanpage Tổng cục Thuế tại địa chỉ: http://www.facebook.com/truyenthongtongcucthue. Sáng từ 8h30 đến 10h30, chiều từ 15h00 đến 17h00.

Tổng cục Thuế sẽ tổng hợp giải đáp các câu hỏi thường gặp của người nộp thuế tại buổi hỗ trợ trực tuyến và đăng tải các câu trả lời trên Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Thuế để người nộp thuế tham khảo.

Tổng cục Thuế thông báo để người nộp thuế biết và theo dõi.