Tổng cục Thuế công bố quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thuế Lạng Sơn

Tổng cục Thuế công bố quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thuế Lạng Sơn

Ngày 31/5, tại trụ sở Cục Thuế Lạng Sơn, Tổng cục Thuế đã tổ chức lễ công bố Quyết định bổ nhiệm ông Đỗ Công Tiến, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thuế Lạng SơnPhó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh chủ trì hội nghị.

Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh (giữa) trao quết định

Tại hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh thay mặt tập thể lãnh đạo Tổng cục Thuế trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Trần Hồng Nghĩa, Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế và quyết định điều động, bổ nhiệm ông Đỗ Công Tiến, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh giữ chức Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh tin tưởng với những kinh nghiệm đã tích lũy trong quá trình công tác thực tế, trên cương vị mới, 02 đồng chí sẽ tiếp tục phát huy có những đóng góp quan trọng cho ngành Thuế.

Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh đề nghị các đồng chí Lãnh đạo Cục Thuế, công chức chủ chốt và toàn thể công chức Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn tiếp tục đoàn kết, nhất trí và tạo mọi điều kiện thuận lợi để đồng chí Đỗ Công Tiến tiếp cận công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách năm 2022 Chính phủ, Bộ Tài chính giao. Theo đó, Cục Thuế Lạng Sơn cần tập trung một số giải pháp sau:

Một là, Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, UBND tỉnh về triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán NSNN năm 2022 để tổ chức triển khai các giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2022.

Trong đó, căn cứ thực tiễn quản lý thuế trên địa bàn, tiếp tục tham mưu, đề xuất các giải pháp hỗ trợ NNT vượt qua khó khăn của đại dịch, tập trung nguồn lực đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tạo tiền đề cho tăng thu NSNN bền vững, đáp ứng nhu cầu nguồn lực tài chính cho Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội.

Hai là, Rà soát lại toàn bộ nguồn thu trên địa bàn để tổ chức giao nhiệm vụ phấn đấu thu năm 2022 cho các đơn vị quản lý thu trên địa bàn.

Ba là, Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ, Bộ Tài chính, UBND tỉnh, Tổng cục Thuế nhằm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ thu NSNN cả năm 2022 trên địa bàn. Tập trung triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhóm giải pháp quản lý thu, chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, xử lý thu hồi nợ thuế; kiểm soát chặt chẽ công tác hoàn thuế giá trị gia tăng; khai thác tăng thêm nguồn thu thông qua việc mở rộng cơ sở thuế, rà soát các dự án hết thời gian ưu đãi thuế, các dự án mới phát sinh, các khoản truy thu theo kiến nghị của cơ quan Kiểm toán, Thanh tra;… nhằm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào NSNN.

Cán bộ, công chức và tập thể Lãnh đạo Cục Thuế Lạng Sơn

Bốn là, Triển khai thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ về thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, khẩn chương đưa chính sách vào cuộc sống giúp doanh nghiệp và người dân nhanh chóng phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo tiền đề tăng thu cho NSNN.

Năm là, Thực hiện tốt Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành, bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào NSNN; quản lý hiệu quả các nguồn thu mới phát sinh từ các giao dịch thương mại điện tử và nền kinh tế số. Đẩy nhanh triển khai hóa đơn điện tử,…

Sáu là, Tiếp tục tổ chức triển khai mạnh mẽ cải cách thủ tục hành chính về thuế, đẩy mạnh điện tử hóa quản lý thuế trên phạm vi cả nước ở tất cả các khâu quản lý thuế để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của NNT. Tập trung tháo gỡ, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc cho DN, cải thiện hơn nữa môi trường KD, tạo điều kiện thuận lợi để các DN phát triển ổn định, vững chắc, thu hút đầu tư, tăng thêm năng lực sản xuất mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo tiền đề để tăng thu cho NSNN.

Bẩy là, Chỉ đạo cơ quan thuế tham mưu cho chính quyền các cấp trên địa bàn tiếp tục duy trì và tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế; phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp ở địa phương trong công tác quản lý thu, chống thất thu, trốn thuế, xử lý nợ đọng thuế,… nhất là nguồn thu phát sinh từ các hoạt động chuyển nhượng vốn, chứng khoán, chuyển nhượng bất động sản, khai thác tài nguyên, khoáng sản