Tổng cục Thuế công bố quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Dương

Tổng cục Thuế công bố quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Dương

Ngày 24/4, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị công bố quyết định nhân sự lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Bình Dương. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Vũ Chí Hùng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc CụcThuế tỉnh Bình Dương.

Tại Hội nghị, Tổng cục Thuế đã công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Dương đối với ông Nguyễn Mạnh Đông, Trưởng phòng Thanh tra – Kiểm tra 2, bổ nhiệm lại chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Dương đối với ông Nguyễn Minh Hải và quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ đến khi nghỉ hưu đối với ông Lê Thành Quý.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng cục trưởng Vũ Chí Hùng thay mặt tập thể lãnh đạo Tổng cục Thuế chúc mừng các cán bộ thuộc Cục Thuế tỉnh Bình Dương được Tỉnh ủy Bình Dương, Lãnh đạo Bộ Tài chính, Lãnh đạo Tổng cục Thuế tin tưởng giao giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Dương.

Phó Tổng cục trưởng Vũ Chí Hùng chúc mừng Cục Thuế tỉnh Bình Dương đã được các cấp lãnh đạo quan tâm kiện toàn, bổ sung thêm 01 Phó Cục trưởng để nâng cao năng lực cho Ban Lãnh đạo Cục Thuế, giúp Cục Thuế triển khai tốt nhất các nhiệm vụ được giao.

Phó Tổng cục trưởng Vũ Chí Hùng bày tỏ tin tưởng rằng với nhiều năm công tác và giữ các chức vụ các đồng chí được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, sẽ tiếp tục phát huy năng lực, phẩm chất của bản thân và kinh nghiệm đã tích lũy thời gian qua để tiếp tục giúp Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Dương chỉ đạo, điều hành tốt các lĩnh vực được phân công.

Phó Tổng cục trưởng Vũ Chí Hùng bày tỏ tin tưởng với những kinh nghiệm đã tích lũy, sự hỗ trợ và giúp đỡ của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Dương và các công chức chủ chốt Cục Thuế, các ông Nguyễn Mạnh Đông, ông Nguyễn Minh Hải và ông Lê Thành Quý tiếp tục có những đóng góp cho Cục Thuế tỉnh Bình Dương một cách tốt nhất.

Phó Tổng cục trưởng Vũ Chí Hùng cũng đề nghị các ông Lê Thành Quý, Nguyễn Minh Hải và Nguyễn Mạnh Đông tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành Thuế, tranh thủ sự lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bình Dương và của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế; sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể Lãnh đạo Cục Thuế để giúp ông Cục trưởng chỉ đạo điều hành Cục Thuế hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao của năm 2023 và các năm tiếp theo