Tổng cục Thuế hướng dẫn về khấu trừ thuế GTGT đối với sản phẩm gỗ tròn

Tổng cục Thuế hướng dẫn về khấu trừ thuế GTGT đối với sản phẩm gỗ tròn

Ngày 17/5/2017, Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 2038/TCT-CS hướng dẫn Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về việc khấu trừ thuế GTGT đối với sản phẩm gỗ tròn như sau:

Bộ Tài chính đã có công văn số 12571/BTC-TCT ngày 08/9/2014 hướng dẫn chung Cục thuế các tỉnh, thành phố về thuế GTGT của sản phẩm gỗ:

– Đối với sản phẩm gỗ tròn, gỗ nguyên cây chưa chế biến do tổ chức, cá nhân trực tiếp trồng và bán ra thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT

– Đối với sản phẩm gỗ tròn, gỗ nguyên cây chưa chế biến do doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại thì thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT, trường hợp bán cho hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

– Sản phẩm gỗ đã qua chế biến như: gỗ ván, gỗ tấm, dăm gỗ áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

– Từ ngày 01/01/2014 đến trước ngày ban hành công văn này, trường hợp đã áp dụng thuế suất thuế GTGT khác hướng dẫn nêu trên thì không thực hiện điều chỉnh lại.”

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế Kiên Giang hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo hướng dẫn nêu trên. Trường hợp sau ngày 08/9/2014 (ngày ban hành công văn số 12571/BTC-TCT), các đơn vị thực hiện áp dụng thuế suất thuế GTGT khác với hướng dẫn tại công văn 12571/BTC-TCT nêu trên thì phải thực hiện điều chỉnh lại đúng quy định./.

TCT