Tổng cục Thuế phát động phong trào thi đua nước rút 3 tháng cuối năm

Tổng cục Thuế phát động phong trào thi đua nước rút 3 tháng cuối năm

Tại công văn phát động ban hành ngày 16/10, Tổng cục Thuế nêu rõ, trong 3 tháng cuối năm, mục tiêu thi đua của toàn ngành là phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN quý IV, tạo tiền đề để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2017.

Ông Bùi Văn Nam-Tổng cục Trưởng TCT

Theo đó, nội dung thi đua của đợt nước rút tập trung vào việc đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp tìm kiếm nguồn thu, khai thác tăng thu; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa ngành; đổi mới phương thức làm việc, nâng cao chất lượng đội ngũ và tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ. Trong đó đặc biệt chú trọng các giải pháp phấn đấu đạt các chỉ tiêu định lượng, các chương trình, đề án lớn đã được Tổng cục Thuế thông báo.

Từ nội dung tổng thể này, Tổng cục Thuế yêu cầu lãnh đạo các vụ, đơn vị và các cục thuế xây dựng kế hoạch công tác cụ thể, nêu rõ các biện pháp thực hiện và tiến độ công việc. Cùng lúc quán triệt và giao nhiệm vụ thu đến từng đơn vị, phòng, tổ, độ và cá nhân trên cơ sở có giải pháp thi đua, khích lệ phù hợp, hiệu quả. Trong giai đoạn cao điểm nước rút, Tổng cục Thuế lưu ý cơ quan thuế các cấp tăng cường hơn nữa công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCC. Đồng thời tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự phối kết hợp của các cơ quan, đoàn thể với công tác thu ngân sách.

Trên hết, với tinh thần tập trung cao độ, đoàn kết vượt qua khó khăn, đẩy mạnh khai thác mọi nguồn thu, Tổng cục Thuế kêu gọi toàn thể đội ngũ nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thu quý IV và cả năm 2017 ở mức cao nhất, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội đã đề ra.

TM
Tapchithue