Tổng cục Thuế tăng cường công tác pháp chế trên kho cơ sở dữ liệu tập trung ngành Thuế

Tổng cục Thuế tăng cường công tác pháp chế trên kho cơ sở dữ liệu tập trung ngành Thuế

Sáng ngày 03/6, Tổng cục Thuế tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến trên 64 điểm cầu của các Cục Thuế trên cả nước để hướng dẫn triển khai ứng dụng báo cáo công tác pháp chế trên kho cơ sở dữ liệu tập trung ngành Thuế.  

Ông Phan Tiến Lân, Vụ trưởng Vụ Pháp chế phát biểu khai mạc hội nghị.

Hội nghị có sự tham gia của Lãnh đạo Vụ Pháp chế (Tổng cục Thuế) và lãnh đạo, công chức được giao nhiệm vụ theo dõi công tác bồi thường nhà nước, tố tụng hành chính về thuế, kiểm tra, xử lý văn bản và đội ngũ công chức làm công nghệ thông tin của các đơn vị trong ngành Thuế.

Phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn, ông Phan Tiến Lân, Vụ trưởng Vụ Pháp chế cho biết, hội nghị được tổ chức là một trong chuỗi các hoạt động Tổng cục Thuế triển khai thực hiện Quyết định số 508/QĐ-TTg ngày 23/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2023.

Báo cáo viên tại hội nghị tập huấn đầu cầu Tổng cục Thuế.

Theo đó, với mục tiêu, nội dung cải cách quản lý thuế đến năm 2030, Tổng cục Thuế quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu đổi mới và nâng cao năng lực hoạt động pháp chế, tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra xử lý văn bản về thuế; nâng cao năng lực của công chức thuế khi tham gia các thủ tục tố tụng hành chính, tố tụng hình sự trong các vụ việc, vụ án có liên quan đến thuế.

Ông Phan Tiến Lân chia sẻ, Ứng dụng báo cáo công tác pháp chế là ứng dụng mới xây dựng lần đầu, mang tính đặc thù, vì vậy, việc xây dựng các báo cáo pháp chế trên ứng dụng Kho dữ liệu tập trung ngành Thuế (DW) nhằm tổng hợp, khai thác các báo cáo phục vụ công tác pháp chế ngành Thuế, đồng thời tạo cơ sở dữ liệu phục vụ tổng hợp, đánh giá từ đó có giải pháp nâng cao hiệu quả công tác pháp chế.

Các đầu cầu trực tuyến tại Cục Thuế địa phương.

Dưới sự điều hành của Lãnh đạo Vụ Pháp chế và các báo cáo viên, các đầu cầu đã có những thảo luận sôi nổi, chia sẻ về cách thức khai thác, báo cáo thông tin trên ứng dụng Kho dữ liệu tập trung ngành Thuế. Trong đó, các nội dung: (i) Tập huấn về chế độ báo cáo, các loại báo cáo, mẫu biểu báo cáo và thời hạn báo cáo pháp chế; (ii) Hướng dẫn sử dụng các chức năng lập, khai thác báo cáo pháp chế trên DW; (iii) Giải đáp vướng mắc, kiến nghị