Tổng cục Thuế thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng

Tổng cục Thuế thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng

Ảnh minh họa (nguồn Internet)

Để đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ theo quy định tại Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa; Công văn số 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số vướng mắc về khai thuế và khai bổ sung hồ sơ khai thuế; Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính Phủ về việc quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết; Tờ trình Bộ số 3109/TTr-TCT ngày 09/05/2016 của Tổng cục Thuế về việc kết nối dữ liệu từ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tới Cơ quan Thuế, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.8.2, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.6.2, ứng dụng Thuế điện tử (eTax) phiên bản 1.4.2, ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.4.4, Ứng dụng Quản lý thuế tập trung (TMS) phiên bản 2.8. Để triển khai đồng bộ, Tổng cục Thuế thông báo triển khai nâng cấp các ứng dụng trên, như sau:

Tổng cục nâng cấp ứng dụng iHTKK, iTaxViewer trên hệ thống website http://kekhaithue.gdt.gov.vn, ứng dụng eTax trên hệ thống http://thuedientu.gdt.gov.vn, ứng dụng TMS, ứng dụng NTK_TMS, ứng dụng HTKK trong khoảng thời gian từ 9h ngày 23/3/2018 đến trước 11h00 ngày 23/3/2018.

Bắt đầu từ ngày 23/3/2018 (sau thời điểm nâng cấp), khi lập Báo cáo tài chính (BCTC) theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC và các tờ khai có phụ lục phân bổ gồm mẫu 03/TNDN, 01/GTGT, 01/TTĐB, 01/TĐ-GTGT, 01/TĐ-TAIN, 03A/TĐ-TAIN, 03/LNCL-XSĐT có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức cá nhân nộp thuế sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng (HTKK) phiên bản 3.8.2, iHTKK 3.6.2, iTaxViewer 1.4.4, eTax 1.4.2 thay cho các phiên bản trước đây.

TCT