Tổng cục Thuế triển khai triển khai chương trình “Đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp”

Tổng cục Thuế triển khai triển khai chương trình “Đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp”

Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, góp phần hoàn thành mục tiêu có 1 triệu doanh nghiệp hoạt động hiệu quả vào năm 2020, để giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong giai đoạn khởi nghiệp, Tổng cục Thuế đã thống nhất triển khai chương trình “Đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp” trên phạm vi cả nước để hỗ trợ doanh nghiệp mới thành lập với mục tiêu, không để doanh nghiệp có khó khăn, trở ngại về thủ tục thuế làm ảnh hưởng đến hoạt động trong thời gian mới ra kinh doanh và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận các kênh thông tin hỗ trợ của cơ quan thuế. Với chương trình này, Tổng cục Thuế triển khai một loạt các hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp hoàn thành các thủ tục hành chính thuế ban đầu nhanh nhất, thuận lợi và tiết kiệm nhất, cụ thể:

Cơ quan thuế sẽ tạo một chuyên trang mang tên “Đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp” trên Website của Tổng cục Thuế và của 63 Cục Thuế tỉnh, thành phố. Trong đó, sẽ đăng tải, cập nhật các nội dung hướng dẫn doanh nghiệp khởi nghiệp về các thủ tục hành chính liên quan. Ngoài ra, còn cung cấp các thông tin về địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ của doanh nghiệp khởi nghiệp. Đặc biệt để hỗ trợ một cách nhanh nhất, người nộp thuế có thể gửi email đến cơ quan thuế để được giải đáp các vướng mắc về thủ tục ban đầu khi mới thành lập;

Cơ quan thuế các cấp tiến hành triển khai đa dạng các hình thức hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp như: tổ chức các điểm hỗ trợ trực tiếp tại cơ quan thuế tại bộ phận một cửa; hỗ trợ qua điện thoại, qua địa chỉ email đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử; tổ chức mở các lớp tập huấn, hướng dẫn chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế cho các doanh nghiệp khởi nghiệp.

Tại cơ quan thuế các địa phương sẽ bố trí cơ sở vật chất, cán bộ có trình độ chuyên môn vững, sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp trực tiếp tại các điểm hỗ trợ cũng như hỗ trợ qua điện thoại, email kịp thời giải đáp các khó khăn vướng mắc cho NNT.

Bên cạnh đó, Cơ quan thuế địa phương thực hiện phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với các cơ quan, ban ngành có liên quan trên địa bàn để hướng dẫn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp được toàn diện, hiệu quả; tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ngoài ra, để kêu gọi các tổ chức khác cùng thực hiện chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp, Cơ quan thuế trực tiếp kết nối các doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ như: dịch vụ Đại lý thuế, Tổ chức T-VAN, doanh nghiệp cung cấp phần mềm kế toán, các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thư số, … để kêu gọi các đơn vị có các cam kết hỗ trợ như: miễn phí, giảm giá dịch vụ hoặc có chương trình hỗ trợ cho doanh nghiệp để giảm bớt khó khăn cho giai đoạn đầu mới thành lập doanh nghiệp.

Cơ quan thuế cũng sẽ thực hiện tuyên truyền sâu rộng về nội dung chương trình này để đến cá nhân và doanh nghiệp nắm bắt thông tin và tham gia chương trình này.

Với khẩu hiệu “tự tin khởi nghiệp, chúng tôi đồng hành cùng bạn” hy vọng rằng chương trình này của ngành thuế thật sự mang lại nhiều sự thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp.

TCT