TP. Hồ Chí Minh: Quản lý thuế bán lẻ xăng dầu bằng phần mềm

TP. Hồ Chí Minh: Quản lý thuế bán lẻ xăng dầu bằng phần mềm

Theo đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế trong kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, cơ quan thuế đang xây dựng hệ thống phần mềm kết nối trực tiếp từ cơ quan thuế đến từng vòi bơm xăng dầu của các cửa hàng kinh doanh, nhằm quản lý thuế một cách hiệu quả nhất.

TP. Hồ Chí Minh sẽ quản lý thuế hoạt động bán lẻ xăng dầu bằng phần mềm. Ảnh ĐD

Cụ thể, hệ thống này sẽ được xây dựng dựa trên thông tin của cơ sở kinh doanh xăng dầu, có tính kết nối giữa DN, tổ chức kinh doanh xăng dầu – cửa hàng kinh doanh xăng dầu – cột đo. Toàn bộ các thông tin dữ liệu sẽ được mã hóa tại từng cột bơm, từng cửa hàng kinh doanh, kết nối từng mã số thuế của các DN, tổ chức kinh doanh xăng dầu.

Một cán bộ Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho hay, sau khi cán bộ thuế ghi nhận số liệu chỉ số xăng dầu đầu kỳ và cuối kỳ tại các cột bơm xăng dầu bằng điện thoại di động thông minh và nạp số liệu vào hệ thống, phần mềm sẽ tự động tổng hợp thông tin của từng cột bơm, từng cửa hàng kinh doanh; sau đó truyền tin ngay lập tức về máy chủ tại văn phòng cục.

Việc tổng hợp sẽ được cập nhật theo định kỳ hàng quý. Hệ thống tự động tổng hợp số liệu từng DN theo các chỉ tiêu: Tổng sản lượng bán ra, số thuế GTGT đầu ra phải kê khai… Đây là các căn cứ để so sánh với số liệu kê khai trên tờ khai thuế của DN.

Từ số liệu này, cán bộ thuế sẽ kiểm tra các DN có dấu hiệu vi phạm, thực hiện phân tích, đề xuất biện pháp xử lý kịp thời đối với các vi phạm…/.

Đỗ Doãn
TBTC