TP. Hồ Chí Minh: Thanh, kiểm tra thuế thu thêm 3.678 tỷ đồng

TP. Hồ Chí Minh: Thanh, kiểm tra thuế thu thêm 3.678 tỷ đồng

11 tháng đầu năm, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh tiến hành thanh tra, kiểm tra thuế theo kế hoạch tại các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn, đã ra quyết định phạt và truy thu thuế 3.678 tỷ đồng và nộp vào ngân sách nhà nước (NSNN) 2.240 tỷ đồng.

Cục thuế TP. Hồ Chí Minh triển khai công tác thanh tra, kiểm tra thuế theo kế hoạch ngay từ đầu năm. Ảnh Đ.Doãn

Cụ thể, theo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý thu NSNN 11 tháng năm 2017 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, cơ quan thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch tại 19.104 DN, phát hiện nhiều vi phạm nên ra quyết định phạt và truy thu thuế với số tiền lên đến 3.678 tỷ đồng, tăng 37,29% (so cùng kỳ năm 2016); giảm khấu trừ thuế Giá trị gia tăng (GTGT) 384 tỷ đồng; giảm lỗ 12.348 tỷ đồng…

Trong đó, đã thực hiện kiểm tra 154.834 hồ sơ kê khai thuế, phát hiện số thuế cần kê khai bổ sung 226 tỷ đồng; số thuế truy thu, phạt và truy hoàn 1.888,6 tỷ đồng, tăng 11%; số thuế ấn định 10,4 tỷ đồng; giảm khấu trừ thuế GTGT 276 tỷ đồng; giảm lỗ 6.655,5 tỷ đồng; đã thu nộp vào NSNN được 1.080 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cũng tiến hành thanh tra 1.190 hồ sơ, đạt 98,76% kế hoạch (năm 2017); với số thuế truy thu và phạt 1.789,5 tỷ đồng, vượt 7% kế hoạch; giảm khấu trừ 107,9 tỷ đồng; giảm lỗ 5.692,7 tỷ đồng; đã thu nộp vào NSNN được 1.160 tỷ đồng.

Theo ông Trần Ngọc Tâm, Cục trưởng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, trong tháng cuối năm, đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ thanh tra, kiểm tra các DN có giao dịch liên kết, DN có dấu hiệu chuyển giá, DN có khả năng phát sinh số nộp lớn và DN có số thu giảm so cùng kỳ; đồng thời tiếp tục thực hiện thanh tra theo các chuyên đề đối với lĩnh vực có tiềm ẩn rủi ro cao, các lĩnh vực chưa khai thác tốt nguồn thu như kinh doanh dịch vụ du lịch, nhà hàng, khách sạn, kinh doanh vận tải, xây dựng…

“Công tác thanh tra, kiểm tra trong tháng cuối năm phải kết hợp với công tác giám sát tình hình kê khai Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2017, đôn đốc các đơn vị nộp thuế TNDN sát đúng với thực tế sản xuất kinh doanh; thu kịp thời vào NSNN các khoản thu theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, kết luận của Thanh tra Chính phủ và thanh tra các cấp…”, ông Tâm cho biết./.

Đỗ Doãn
Thoibaotaichinh