Trong một năm một người phụ thuộc được phụ thuộc vào mấy người lao động?

Trong một năm một người phụ thuộc được phụ thuộc vào mấy người lao động?

Trong một năm một người phụ thuộc được phụ thuộc vào mấy người lao động? Câu hỏi nghe qua tưởng trừng đơn giản. Nhiều người sẽ nói rằng một người phụ thuộc phụ thuộc vào mấy người lao động là do những người lao động tự thỏa thuận với nhau. Ví dụ một người con (3 tuổi) có 5 tháng phụ thuộc vào Bố, 7 tháng phụ thuộc vào Mẹ. Nghe hợp lý mà nhỉ, nhưng quy định pháp luật lại không như vậy.

Căn cứ pháp lý về thời gian đăng ký phụ thuộc trong năm

Theo quy định tại tiết c.2, điểm c, khoản 1, điều 9, Thông tư 111/2013/TT-BTC:

“Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế. Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì người nộp thuế tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế.”

Như vậy là rất rõ ràng. Trong một năm thì một người phụ thuộc chỉ được phụ thuộc vào một người lao động. Như ví dụ ở trên thì người con đó phụ thuộc vào Vợ hay Chồng trong năm là do hai vợ chồng tự thỏa thuận. Không có chuyện trong một năm mà 5 tháng phụ thuộc vào Bố, 7 tháng phụ thuộc vào Mẹ.

Trong một năm một người phụ thuộc được phụ thuộc vào mấy người lao động?

Quy định về thời gian đăng ký người phụ thuộc trong năm

Giải pháp thay đổi người phụ thuộc

Phải đợi sang năm sau, khi Bố đăng ký thay đổi Giảm người phụ thuộc thì Mẹ mới đăng ký Tăng người phụ thuộc được.

Trên đây là hướng dẫn về trường hợp trong một năm một người phụ thuộc được phụ thuộc vào mấy người lao động. Hi vọng các bạn đã hiểu vấn đề và áp dụng linh hoạt vào doanh nghiệp. Chúc bạn thành công