Từ 1/7, giảm 2% thuế VAT, những nhóm ngành nào không được giảm?

Từ 1/7, giảm 2% thuế VAT, những nhóm ngành nào không được giảm?

Chiều 24/6, với 482 đại biểu tán thành (chiếm 97,57% số đại biểu), Quốc hội khóa XV thông qua Nghị quyết chung của kỳ họp thứ 5, trong đó quyết nghị giảm 2% thuế VAT theo Nghị quyết 43/2022. Việc giảm thuế này được thực hiện từ 1/7 đến hết năm 2023.