Vietcombank phối hợp thu ngân sách nhà nước tại Kon Tum

Vietcombank phối hợp thu ngân sách nhà nước tại Kon Tum

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Kon Tum (Vietcombank Kon Tum) cùng Kho bạc Nhà nước, Cục Thuế tỉnh Kon Tum vừa tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận liên tịch phối hợp thu Ngân sách Nhà nước (NSNN).

Tại lễ ký kết, 3 đơn vị đã thống nhất thỏa thuận hợp tác, triển khai một số nội dung trong việc thu NSNN giữa Kho bạc Nhà nước (KBNN), Cục Thuế và Vietcombank Kon Tum thông qua tài khoản chuyên thu của KBNN mở tại Vietcombank Kon Tum.

Các khoản thu NSNN do Cục Thuế quản lý bao gồm thu bằng tiền mặt và chuyển khoản; Vietcombank Kon Tum có trách nhiệm thông báo với KBNN, Cục Thuế và khách hàng để phối hợp việc thực hiện. Việc trao đổi thông tin phải được thực hiện thống nhất, thường xuyên giữa 3 đơn vị trong việc kết nối, trao đổi thông tin dữ liệu điện tử số phải thu, số đã thu NSNN của người nộp NSNN.

Để thực hiện tốt thỏa thuận này, Vietcombank Kon Tum đã bảo đảm các điều kiện tốt nhất về nhân lực, đồng thời ứng dụng công nghệ để triển khai có hiệu quả công tác thanh toán điện tử, sử dụng thành thạo các chương trình liên quan.

Đồng thời, hỗ trợ máy móc thiết bị kết nối chương trình, phổ biến sâu rộng đến cán bộ nhân viên của mình trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ tại điểm thu, đặc biệt là sự phối hợp giữa 3 đơn vị để làm tốt việc thực hiện thu nộp ngân sách cho các đối tượng nộp thuế.

Việc ký thỏa thuận liên tịch phối hợp thu NSNN giữa các đơn vị góp phần giảm thiểu thời gian, chi phí, thủ tục cho người nộp thuế; tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ liên quan đến việc nộp thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật, góp phần cải cách hành chính và đảm bảo nguồn thu NSNN kịp thời, an toàn, hiệu quả.