WB hỗ trợ hơn 4,5 triệu USD cải cách hệ thống thuế

WB hỗ trợ hơn 4,5 triệu USD cải cách hệ thống thuế

Thông tin từ Tổng cục Thuế cho biết, Thủ tướng Chính phủ vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ với số tiền hơn 4,5 triệu USD.

Ông Nguyễn Đại Trí – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, dự án do WB tài trợ có tổng kinh phí là hơn 4,5 triệu USD, trong đó Quỹ Chính sách và phát triển nguồn nhân lực (PHRD) Nhật Bản viện trợ không hoàn lại, ủy thác thông qua WB là gần 4,2 triệu USD, còn lại là vốn đối ứng của Việt Nam (khoảng 330.000 USD).

Mục tiêu của dự án là nhằm hỗ trợ Tổng cục Thuế nâng cao năng lực quản lý thuế, cải cách thủ tục hành chính thuế. Cụ thể là hỗ trợ tư vấn cải cách thuế hướng đến tính hiệu quả, công bằng và minh bạch, phù hợp với thông lệ quốc tế trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.

Các hoạt động chính của dự án này sẽ bao gồm: Phát triển thể chế, trong đó có việc nghiên cứu, sửa đổi chính sách, tư vấn xây dựng và phát triển mô hình quản lý doanh nghiệp lớn với đủ chức năng thu; phát triển nghiệp vụ quản lý thuế (tư vấn xây dựng và phân tích rủi ro của hệ thống thuế, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp công nghệ thông tin để đẩy mạnh cải cách…).

“Nếu dự án này được triển khai thành công sẽ góp phần tổ chức quản lý tốt các doanh nghiệp lớn, cũng như có chính sách quản lý thuế phù hợp, hỗ trợ đối với doanh nghiệp này để tăng nguồn thu thuế cho ngân sách nhà nước”, ông Trí cho biết.

Ngoài ra, dự án cũng góp phần nâng cao hiệu quả việc quản lý thuế, hoàn thiện, nâng cấp hệ thống quản lý rủi ro trong quản lý thuế; phát triển cơ sở dữ liệu chung để hỗ trợ người nộp thuế và thí điểm tích hợp hệ thống điện thoại tại Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh…/.

Nhật Minh
Thoibaotaichinh